Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 juni 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Kommissionen anordnar ett andra samråd om rättvis minimilön

Kommissionen inleder idag ett andra samråd med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer om hur man kan säkerställa en rättvis minimilön för alla arbetstagare i EU. I samrådet presenteras tänkbara alternativ till åtgärder som...

EU-kommissionen inleder idag den andra fasen av ett samråd på EU-nivå med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer för att hitta sätt att garantera en rättvis minimilön för alla arbetstagare i EU.

Den första fasen av samrådet anordnades mellan den 14 januari och den 25 februari 2020, och då fick kommissionen in svar från 23 arbetsmarknadsparter i EU. På grundval av dessa svar drog kommissionen slutsatsen att det behövs ytterligare åtgärder på EU-nivå.

I samrådsdokumentet i den andra fasen presenteras alternativ till åtgärder för att se till att minimilönerna sätts på tillräckligt höga nivåer och att de skyddar alla arbetstagare.

Kollektivförhandlingar har en mycket viktig roll i detta sammanhang, vilket också understryks i svaren från arbetsmarknadens parter i den första fasen av samrådet.

Kommissionen har inte som mål att fastställa en enhetlig minimilön i EU eller att harmonisera systemet för fastställande av minimilöner.

Eventuella åtgärder kommer att tlilämpas på olika sätt beroende på vilket system för fastställande av minimilöner som tillämpas i varje medlemsland och hur man agerat med avseende på detta, med full respekt för nationell behörighet och arbetsmarknadsparternas avtalsfrihet.

Att se till att alla arbetstagare i EU har en skälig levnadsstandard är synnerligen viktigt med tanke på en återhämtning efter coronakrisen och byggandet av rättvisa och motståndskraftiga ekonomier. Minimilönerna har en viktig roll i detta.

Minimilönerna har betydelse både i länder med kollektivavtalsenliga minimilöner och i länder där minimilönen är lagstadgad.

Om minimilönerna sätts tillräckligt högt med hänsyn tagen till ekonomiska förhållanden kan de stödja utsatta arbetstagare och bidra till att bevara såväl sysselsättning som företagens konkurrenskraft.

Arbetsmarknadens parter uppmanas att svara på frågorna i samrådet senast den 4 september 2020.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_979

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
3 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland