Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli17. kesäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio huolissaan ulkomaisten tukien vääristävistä vaikutuksista

Komissio on laatinut keskustelun pohjaksi ns. valkoisen kirjan, jossa tarkastellaan EU:n ulkopuolisten maiden yrityksilleen antamien tukien aiheuttamia vääristymiä sisämarkkinoilla. Komissio pyytää kaikilta asiaan liittyviltä sidosryhmiltä näkemyksiä...

EU:n ulkopuolisten maiden EU:ssa toimiville yrityksille myöntämillä tuilla näyttäisi olevan kasvava vaikutus sisämarkkinoihin.

EU:n valtiontukisäännöillä varmistetaan, että EU-maiden myöntämät yritystuet eivät vääristä kilpailua sisämarkkinoilla. EU:n ulkopuolisten maiden myöntämät tuet eivät sen sijaan kuulu EU:n valtiontukivalvontaan, vaikka ne vaikuttaisivatkin sisämarkkinoihin.

Nykyisillä säännöillä ei kyetä puuttumaan kaikkiin mahdollisiin EU:n ulkopuolisten valtiontukien aiheuttamiin vääristymiin.

On nähtävissä yhä enemmän tapauksia, joissa ulkomaiset tuet ovat helpottaneet eurooppalaisten yritysten ostoja ulkomaalaisomistukseen tai vääristäneet investointipäätöksiä, markkinoiden toimintaa, tuensaajien hinnoittelupolitiikkaa tai tarjouskilpailua julkisissa hankinnoissa tavalla, josta on ollut haittaa muille kuin tukea saaneille yrityksille.

Valkoisessa kirjassa ehdotetaan asiaan ratkaisuja ja uusia keinoja sääntelyn puutteiden korjaamiseksi. Esiin nostetaan kolme eri lähestymistapaa (moduulia).

Ensimmäisessä moduulissa valvontaviranomainen, joka olisi kansallinen viranomainen tai komissio, voisi ryhtyä toimenpiteisiin heti, kun on viitteitä tai tietoa siitä, että EU:ssa toimiva yritys saa tukea EU:n ulkopuolelta.

Toisen moduulin tarkoituksena on puuttua erityisesti ulkomaisten tukien vääristymiin hankittaessa omistusosuuksia EU:n yrityksissä.

Kolmannessa moduulissa käsitellään ulkomaisten tukien haittavaikutuksia EU:n julkisissa hankinnoissa.

Lisäksi valkoisessa kirjassa käsitellään ulkomaisen tuen asemaa haettaessa EU-rahoitusta. Talouden kaikkien toimijoiden tulisi voida kilpailla tasapuolisesti EU-rahoituksesta.

Näkemyksiä valkoisen kirjan ehdotuksista voi esittää 23. syyskuuta 2020 saakka. Saadun palautteen perusteella komissio laatii tarvittavat lainsäädäntöehdotukset ulkomaisten tukien sisämarkkinoilla aiheuttamien vääristymien ehkäisemiseksi.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1070

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
17. kesäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto