Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote5. syyskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio helpottaa rajat ylittävien yhdistysten toimintaa EU:ssa

Ryhmävierailu

Komissio hyväksyi tänään ehdotuksen, jolla helpotetaan voittoa tavoittelemattomien yhdistysten rajat ylittävää toimintaa EU:ssa. Sillä parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa poistamalla oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä voittoa tavoittelemattomilta yhdistyksiltä, jotka toimivat tai haluavat toimia useammassa kuin yhdessä EU-maassa. Näin vahvistetaan roolia, joka näillä yhdistyksillä on taloudellisen ja yhteiskunnallisen arvon luomisessa EU:ssa, ja tarjotaan niille tasapuoliset toimintaedellytykset.

Jos voittoa tavoittelematon yhdistys tällä hetkellä harjoittaa toimintaa muussa EU-maassa kuin siinä, johon se on sijoittautunut, sen oikeushenkilöllisyyttä ja oikeuskelpoisuutta ei tunnusteta yhdenmukaisesti. Sen on usein rekisteröidyttävä uudelleen tai jopa perustettava uusi oikeushenkilö kyseisessä EU-maassa.

Nämä esteet kohdistuvat noin 310 000:een toisessa maassa toimivaan voittoa tavoittelemattomaan yhdistykseen, ja uusien sääntöjen myötä niiden hallinnollisten kustannusten arvioidaan vähenevän jopa 770 miljoonaa euroa vuodessa eli yhteensä jopa 8,5 miljardia euroa 15 vuoden kuluessa.

Lisäksi noin 185 000 voittoa tavoittelematonta yhdistystä voisi ryhtyä harjoittamaan rajat ylittävää toimintaa, jos ehdotuksessa yksilöidyt esteet poistetaan, ja ne voisivat tuottaa jopa 4,2 miljardin euron lisäarvon 15 vuoden aikana.

Komission ehdotuksella otetaan käyttöön EU-maiden kansallisissa oikeusjärjestelmissä uusi oikeudellinen muoto, eurooppalainen rajat ylittävä yhdistys (ECBA). Se on suunniteltu erityisesti rajat ylittäviin tarkoituksiin ja vähentää toisessa EU-maassa toimintaa harjoittavien voittoa tavoittelemattomien yhdistysten tunnustamisesta ja perustamisesta aiheutuvaa oikeudellista ja hallinnollista rasitetta. Kun ECBA on sijoittautunut yhteen EU:n jäsenmaahan, se tunnustetaan automaattisesti ja se voi harjoittaa kaikissa jäsenmaissa myös taloudellista toimintaa.

Uusilla säännöillä 

  • perustetaan kussakin EU:n jäsenmaassa uusi, erityisesti rajat ylittäviä tarkoituksia varten suunniteltu voittoa tavoittelemattomien yhdistysten oikeudellinen muoto (ECBA), joka esiintyy rinnakkain nykyisten kansallisten oikeudellisten muotojen kanssa.
  • mahdollistetaan tämän uuden oikeudellisen muodon automaattinen tunnustaminen kaikkialla unionissa, kunhan ECBA on rekisteröity yhdessä jäsenmaassa ja sille on annettu ECBA-todistus.
  • säädetään rekisteröidyn kotipaikan siirtoa koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä.
  • varmistetaan, että ECBAt voivat hyödyntää täysin sisämarkkinoiden tarjoamia etuja.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4242  

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
5. syyskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto