Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké5 september 2023Representationen i Finland

Kommissionen underlättar gränsöverskridande sammanslutningars verksamhet i EU

Ryhmävierailu

När ideella föreningar bedriver verksamhet i ett annat EU-land än det där de är etablerade får de för närvarande inte något enhetligt erkännande av sin ställning som juridisk person och sin rättsförmåga. Ofta behöver de registrera sig eller till och med etablera sig ännu en gång i det nya landet. EU-kommissionen har antagit ett förslag för att underlätta gränsöverskridande verksamhet i ideella föreningar i EU. Förslaget undanröjer rättsliga och administrativa hinder för ideella föreningar som verkar i mer än ett EU-land och förbättrar därmed den inre marknadens funktion. På så sätt kan ideella föreningar skapa ekonomiska och samhälleliga värden i EU och verka på lika villkor. Med de nya reglerna kan de administrativa kostnaderna minska med upp till 770 miljoner euro per år för de cirka 310 000 ideella föreningar som nu påverkas av dessa hinder. Dessutom förväntas ytterligare 185 000 ideella föreningar kunna bedriva gränsöverskridande verksamhet om de hinder som tas upp i förslaget undanröjs.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_23_4242

Översikt

Publiceringsdatum
5 september 2023
Upphovsman
Representationen i Finland