Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli24. heinäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio haluaa rakentaa EU:lle uuden turvallisuusekosysteemin

Euroopan komissio esittää tänään EU:n uuden turvallisuusunionistrategian vuosiksi 2020–2025. Strategiassa esitetään seuraavien viiden vuoden aikana kehitettävät toimet, joilla varmistetaan fyysisen ja digitaalisen ympäristön turvallisuus...

Viime vuosina on ilmaantunut uusia turvallisuusuhkia, jotka korostavat tarvetta tiivistää turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä. Myös koronakriisi on nostanut Euroopan turvallisuuden huomion keskipisteeseen, ja Euroopan kriittisen infrastruktuurin, kriisivalmiuden ja kriisinhallintajärjestelmien kestävyys on joutunut koetukselle.

Tänään julkaistussa EU:n turvallisuusunionistrategiassa kartoitetaan ensisijaiset toimet kaikkien Euroopassa asuvien suojelemiseksi turvallisuusuhkilta.

Strategiassa esitetään neljä strategista painopistettä EU:n tason toimille: tulevaisuudenkestävä turvallisuusympäristö, muuttuvien uhkien torjuminen, eurooppalaisten suojeleminen terrorismilta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta sekä vahva eurooppalainen turvallisuusekosysteemi.

Turvallisuusympäristön parantamiseksi komissio aikoo muun muassa ehdottaa uusia sääntöjä, jotka koskevat elintärkeän fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin suojelua ja häiriönsietokykyä.

Komissio katsoo, että tarvitaan yhteinen kyberturvallisuusyksikkö jäsenneltyä ja koordinoitua yhteistyötä varten. EU:n olisi myös jatkettava vahvojen kansainvälisten kumppanuuksien kehittämistä, jotta voidaan paremmin ehkäistä ja torjua kyberhyökkäyksiä.

Muuttuvien uhkien torjumiseksi komissio aikoo varmistaa, että voimassa olevat EU:n säännöt kyberrikollisuuden torjumiseksi vastaavat tarkoitustaan ja että niitä sovelletaan asianmukaisesti. Komissio aikoo myös kartoittaa toimenpiteitä identiteettivarkauksien torjumiseksi.

Lisäksi komissio esittää tänään strategian verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi.

Hybridiuhkien torjunnassa on tarkoitus hyödyntää EU:n toimintamallia, johon kuuluvat muun muassa varhainen havaitseminen, ennaltaehkäisy, kriisitoiminta ja seurausten hallinta.

Eurooppalaisten suojelemiseksi terrorismilta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta pyritään puuttumaan yhteiskunnan polarisoitumiseen, syrjintään ja muihin tekijöihin, jotka voivat lisätä ihmisten alttiutta radikalisoitua. Radikalisoitumisen vastaisessa työssä keskitytään muun muassa varhaiseen havaitsemiseen, selviytymiskyvyn kehittämiseen sekä kuntoutukseen ja yhteiskuntaan sopeuttamiseen.

Komissio esittää tänään myös uuden huumeidenvastaisen ohjelman, toimintasuunnitelman ampuma-aseiden laittoman kaupan torjumiseksi sekä ihmissalakuljetuksen vastaisen EU:n toimintasuunnitelman.

Tutkimusta ja innovointia komissio pitää vahvoina keinoina torjua uhkia ja ennakoida riskejä ja mahdollisuuksia. Se aikoo tutkia mahdollisuutta perustaa eurooppalainen sisäisen turvallisuuden innovaatiokeskus.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1379

Median yhteyshenkilöt

Adalbert JAHNZ
p. + 32 2 295 31 56
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ciara BOTTOMLEY
p. +32 2 296 99 71
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
24. heinäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto