Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli24. kesäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio haluaa parantaa rikoksen uhrien oikeuksia

Euroopan komissio esitteli tänään kaikkien aikojen ensimmäisen uhrien oikeuksia koskevan EU:n strategian. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki rikoksen uhrit voivat täysin luottaa oikeuksiensa toteutumiseen riippumatta siitä, missä EU:n...

Joka vuosi miljoonia ihmisiä Euroopan unionissa joutuu rikoksen uhreiksi. Vuonna 2017 noin 15 miljoonaa ihmistä joutui vakavien rikosten, kuten henkirikosten, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja sieppausten, uhriksi.

Sukupuoleen perustuvan väkivallan laajuus EU:ssa on hälyttävä: joka kolmas nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15. ikävuoden jälkeen.

Vain noin kolmannes naisista, jotka ovat kokeneet fyysistä tai seksuaalista hyväksikäyttöä, useimmiten kumppaninsa tai lähisukulaisensa taholta, on ottanut yhteyttä viranomaisiin.

Eristystoimet koronaviruspandemian aikana vaikuttivat perheväkivallan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön, kyberrikollisuuden sekä rasististen ja muukalaisvihamielisten viharikosten lisääntymiseen.

EU:lla on säännöt uhrien oikeuksien turvaamiseksi, mutta niitä ei sovelleta vielä kaikilta osin. Tämä johtuu pääasiassa sääntöjen puutteellisesta saattamisesta osaksi EU-maiden oikeusjärjestyksiä tai niiden virheellisestä täytäntöönpanosta.

Uudessa strategiassa esitetään seuraaviksi viideksi vuodeksi joukko toimia rikoksen uhrien aseman parantamiseksi.

Toimien tarkoituksena on antaa uhreille paremmat valmiudet ilmoittaa rikoksista, hakea korvausta ja lopulta toipua rikoksen seurauksista. Lisäksi toimilla pyritään parantamaan yhteistyötä kaikkien niiden toimijoiden välillä, joilla on merkitystä uhrien oikeuksien kannalta.

Komissio suunnittelee uhrien suojelun vahvistamista ottamalla käyttöön uhrien fyysistä suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset. EU-maiden olisi perustettava erityisiä tukipalveluja haavoittuvimmassa asemassa oleville uhreille, kuten turvakoteja lapsille, perheille ja hlbti+ -henkilöille.

Viestinnän parantamiseksi komissio käynnistää muun muassa EU:n kampanjan, jolla lisätään tietoisuutta uhrien oikeuksista ja annetaan lisätukea uhreille, joilla on erityistarpeita.

Korvausten saannin helpottamiseksi komissio seuraa ja arvioi korvauksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä ja tekee tarvittaessa vuoteen 2022 mennessä ehdotuksia säännösten täydentämiseksi.

Uhrien oikeuksiin liittyvän yhteistyön ja koordinoinnin lisäämiseksi eri toimijoiden välillä komissio perustaa uhrien oikeuksia käsittelevän foorumin.

EU myös jatkaa yhteistyötä Yhdistyneissä kansakunnissa ja Euroopan neuvostossa edistääkseen uhrien oikeuksia kumppanimaissa ja vaihtaakseen parhaita käytäntöjä.

Strategian täytäntöönpanoa seurataan säännöllisesti muun muassa uhrien oikeuksia käsittelevän foorumin säännöllisissä kokouksissa, joissa päivitetään tietoja eri tahojen vastuulla olevista toimista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1168

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
24. kesäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto