Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli18. toukokuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio esittää globaalia lähestymistapaa tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön

Komissio on tänään antanut tiedonannon tutkimusta ja innovointia koskevasta globaalista lähestymistavasta, joka muodostaa Euroopan strategian muuttuvassa maailmassa tehtävää kansainvälistä yhteistyötä varten. Strategian avulla EU pyrkii ottamaan...

Uusi strategia perustuu kahteen toisiaan tasapainottavaan päätavoitteeseen. Ensinnäkin sillä pyritään sääntöihin ja arvoihin perustuvaan tutkimus- ja innovointiympäristöön, joka on oletusarvoisesti avoin. Näin pyritään auttamaan tutkijoita ja innovoijia kaikkialla maailmassa tekemään yhteistyötä monenvälisissä kumppanuuksissa ja löytämään ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Toiseksi strategialla pyritään varmistamaan vastavuoroisuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisessä tutkimus- ja innovaatioyhteistyössä. EU:n koronaviruspandemian johdosta toteuttamat globaalit toimet, joihin kuuluvat myös monenvälisten foorumien ja Horisontti 2020 -hankkeiden kautta toteutetut toimet, ovat osoittaneet sen, miten yhdistämällä voimat voidaan maksimoida tieteellisen tiedon saatavuus ja pääsy kansainvälisiin arvoketjuihin.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi EU aikoo esimerkiksi tukea tutkijoita ja tutkijajärjestöjä vauhdittaakseen kestävää ja osallistavaa kehitystä alhaisen tulotason ja keskitulotason maissa. Se aikoo muun muassa toteuttaa osana Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa Afrikkaa koskevan aloitteen, jolla vahvistetaan Afrikan maiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Horisontti Eurooppa, joka on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2021–2027, on keskeinen väline strategian toteuttamisessa.

Strategian onnistunut toteuttaminen edellyttää myös tiivistä koordinointia ja yhteistyötä EU:n ja sen jäsenvaltioiden välillä. Komissio tukee Team Europe -lähestymistapaan perustuvia aloitteita, joissa yhdistyvät EU:n, jäsenmaiden ja eurooppalaisten rahoituslaitosten toimet.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_2465

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. toukokuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto