Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli15. joulukuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä digitaalisille alustoille

Komissio on tänään ehdottanut digitaalisen toimintaympäristön uudistamista uusilla säännöillä, jotka koskevat kaikkia digitaalisia palveluja, kuten sosiaalista mediaa, verkkokauppapaikkoja ja muita EU:ssa toimivia verkkoalustoja. Uudet säännöt...

Digitaalista toimintaympäristöä koskevat uudet säännöt suojaavat entistä paremmin kuluttajia ja heidän oikeuksiaan verkossa, ja niiden avulla saadaan aikaan oikeudenmukaisemmat ja avoimemmat digitaaliset markkinat.

Uutta säännöstöä sovelletaan yhtenäisesti EU:n sisämarkkinoilla. Se tukee pienempien alustojen, pk-yritysten ja startup-yritysten laajentumista: se tarjoaa niille mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita kaikkialla sisämarkkinoilla ja alentaa sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Uusilla säännöillä kielletään sellaisten verkkoalustojen asettamat kohtuuttomat ehdot, joista on tullut tai joista odotetaan tulevan sisämarkkinoiden portinvartijoita.

Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin mukaan molemmilla ehdotuksilla on sama tavoite: ”Niillä varmistetaan, että verkossa on käyttäjien saatavilla laaja valikoima turvallisia tuotteita ja palveluja ja että Euroopassa toimivat yritykset voivat kilpailla verkossa vapaasti ja tasapuolisesti aivan kuten verkon ulkopuolellakin. Verkko ja sen ulkopuolinen maailma liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Meidän olisi voitava tehdä ostoksia turvallisesti ja luottaa lukemiimme uutisiin. Se, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on yhtä lailla laitonta verkossa.”

Digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä ulotetaan sitovat EU:n laajuiset velvoitteet koskemaan kaikkia digitaalisia palveluja, jotka yhdistävät kuluttajat tavaroihin, palveluihin ja sisältöön.

Velvoitteet koskevat muun muassa uusia menettelyjä laittoman sisällön nopeammaksi poistamiseksi ja käyttäjien oikeuksien kattavaa suojelua verkossa.

Alustoihin, jotka tavoittavat yli 10 prosenttia EU:n väestöstä (45 miljoonaa käyttäjää), sovelletaan uusien sääntöjen mukaan myös uutta valvontarakennetta. Komissiolle annetaan erityiset valtuudet valvoa näitä alustoja, ja se voi esimerkiksi määrätä niille suoraan seuraamuksia.

Digitaalisia markkinoita koskevalla säädöksellä puututaan puolestaan kielteisiin seurauksiin, joita aiheutuu siitä, että verkkoalustat toimivat sisämarkkinoilla niin sanottuina portinvartijoina.

Säädöksessä vahvistetaan muun muassa yhdenmukaiset säännöt sille, miten määritellään ja kielletään portinvartijoiden harjoittamat epäreilut käytännöt.

Digitaalisia markkinoita koskevaa säädöstä sovelletaan ainoastaan keskeisiin alustapalveluihin, jotka voivat todennäköisimmin harjoittaa hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä, kuten hakukoneisiin, sosiaalisiin verkostoihin tai verkossa toimiviin välityspalveluihin, ja jotka täyttävät portinvartijoiksi nimeämistä koskevat objektiiviset perusteet.

Säädöksessä määritellään määrälliset kynnysarvot, joiden perusteella oletetut portinvartijat voidaan yksilöidä. Komissiolla on myös valtuudet nimetä yrityksiä portinvartijoiksi markkinatutkimuksen perusteella.

Digitaalisia markkinoita koskeva säädös perustuu verkkoalustojen ja niiden yrityskäyttäjien välisiä suhteita koskevaan asetukseen, EU:n verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskuksen havaintoihin ja komission kokemukseen verkkomarkkinoiden käsittelystä kilpailulainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä.

Tämänpäiväiset kaksi säädösehdotusta edistävät keskeisellä tavalla komission tavoitetta tehdä tästä vuosikymmenestä Euroopan digitaalinen vuosikymmen.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2347

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
15. joulukuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto