Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 december 2020Representationen i Finland

EU-kommissionen föreslår nya regler för digitala plattformar

EU-kommissionen lägger i dag fram en omfattande reform av det digitala rummet i form av nya bestämmelser för alla digitala tjänster, inbegripet sociala medier, marknadsplatser på nätet och andra onlineplattformar som är verksamma i EU. De nya...

De nya bestämmelserna kommer att förbättra skyddet av konsumenterna och deras grundläggande rättigheter på nätet och kommer att skapa rättvisare och öppnare digitala marknader för alla.

Detta moderna regelverk kommer att omfatta hela den inre marknaden. Det kommer att stödja uppskalning för mindre plattformar, små och medelstora företag och uppstartsföretag, vilket ger dem enkel tillgång till kunder på hela den inre marknaden, samtidigt som det gör det mindre kostsamt att uppfylla kraven.

Dessutom kommer de nya reglerna att förbjuda orättvisa villkor som införs av onlineplattformar som har blivit eller förväntas bli ”grindvakter” på den inre marknaden.

De två förslagen uppfyller samma syfte, enligt EU-kommissionens verkställande vice ordförande Margrethe Vestager, som ansvarar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern: ”Nämligen att se till att vi som användare har tillgång till ett brett utbud av säkra produkter och tjänster online. Och att företag som är verksamma i Europa kan konkurrera på ett fritt och rättvist sätt online, precis som de gör offline. Det är en enda värld. Vi borde kunna shoppa på ett säkert sätt och lita på de nyheter vi läser. Det som är olagligt offline är lika olagligt online.”

Enligt rättsakten om digitala tjänster kommer bindande EU-omfattande skyldigheter att gälla för alla digitala tjänster som kopplar samman konsumenter med varor, tjänster eller innehåll. Dessa skyldigheter omfattar bland annat nya förfaranden för att snabbare ta bort olagligt innehåll samt ett omfattande skydd av användarnas grundläggande rättigheter på nätet.

Plattformar som når mer än 10 procent av EU:s befolkning (45 miljoner användare) anses vara systemviktiga och omfattas inte bara av särskilda skyldigheter att kontrollera de egna riskerna, utan också av en ny tillsynsstruktur.

I akten om digitala marknader behandlas de negativa konsekvenserna av att plattformar fungerar som så kallade digitala grindvakter på den inre marknaden. I akten fastställs harmoniserade regler som definierar och förbjuder otillbörliga affärsmetoder av grindvakter.

Akten om digitala marknader tillämpas endast på stora leverantörer av sådana centrala plattformstjänster, vilka är mest benägna att ägna sig åt otillbörliga affärsmetoder, såsom sökmotorer, sociala nätverk eller onlinebaserade förmedlingstjänster, som uppfyller de objektiva rättsliga kriterierna för att betecknas som grindvakter.

I akten fastställs kvantitativa tröskelvärden som grund för att identifiera förmodade grindvakter. EU-kommissionen kommer också att ha befogenhet att beteckna företag som grindvakter efter att en marknadsundersökning har genomförts.

Akten om digitala marknader bygger på den övergripande förordningen om plattformar för företag, på resultaten från EU:s observationscentrum för onlineplattformsekonomin och på EU-kommissionens omfattande erfarenheter av onlinemarknader genom kontrollen av konkurrenslagstiftningens efterlevnad.

De två rättsakter som läggs fram i dag utgör kärnan i kommissionens ambition att göra 20-talet till Europas digitala årtionde.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2347

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
15 december 2020
Upphovsman
Representationen i Finland