Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote22. joulukuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio ehdottaa EU:lle uusia omia varoja

Komissio ehdottaa EU:lle uusia omia varoja

Komissio on tänään esittänyt uusien omien varojen käyttöönottoa EU:n talousarviota varten ehdottamalla kolmea uutta tulolähdettä. Kun järjestelmä on saatu käyntiin, näiden uusien tulolähteiden odotetaan tuottavan vuosina 2026–2030 EU:n talousarvioon yhteensä keskimäärin jopa 17 miljardia euroa vuodessa.

Ensimmäinen uusi tulonlähde perustuu päästökaupasta saataviin tuloihin. Toisen pohjana ovat ehdotetusta EU:n hiilirajamekanismista saatavat tulot, ja kolmas perustuu osuuteen monikansallisten yritysten jäännösvoitosta, joka on tarkoitus kohdentaa EU-maille verotusoikeuden osittaista uudelleenkohdentamista koskevan OECD:n/G20-maiden uuden sopimuksen (ns. ensimmäinen pilari) mukaisesti.

Tänään ehdotetut uudet omat varat auttavat osaltaan maksamaan takaisin varat, jotka EU on hankkinut rahoittaakseen NextGenerationEU-välineen avustusosuutta. Uusilla omilla varoilla on lisäksi tarkoitus rahoittaa sosiaalista ilmastorahastoa. Jälkimmäinen on olennainen osa ehdotettua uutta päästökauppajärjestelmää, joka kattaa rakennukset ja tieliikenteen. Sosiaalisen ilmastorahaston avulla varmistetaan myös, että siirryttäessä kohti vähähiilistä taloutta kaikista huolehditaan.

Budjettikomissaari Johannes Hahnin mukaan tänään julkaistulla paketilla luodaan perusta NextGenerationEU-välineen puitteissa otettujen lainojen takaisinmaksulle ja tuetaan 55-valmiuspakettia huolehtimalla sosiaalisen ilmastorahaston rahoituksesta.

Tänään esitetyt ehdotukset perustuvat sitoumukseen, jonka komissio antoi osana vuosien 2021–2027 monivuotisesta talousarviosta ja NextGenerationEU-elpymisvälineestä aikaansaatua poliittista yhteisymmärrystä. Kun paketti on hyväksytty, sillä vahvistetaan tulojärjestelmän uudistusta, joka aloitettiin vuonna 2020 sisällyttämällä siihen kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvat omat varat.

Lainsäädäntömenettely

Jotta nämä uudet omat varat voidaan sisällyttää EU:n talousarvioon, on muutettava kahta keskeistä EU:n säädöstä:

Ensinnäkin komissio ehdottaa omia varoja koskevan päätöksen muuttamista siten, että nykyisiin omiin varoihin lisätään kolme ehdotettua uutta tulolähdettä.

Toiseksi komissio esittää kohdennettua muutosta EU:n nykyistä pitkän aikavälin talousarviota 2021–2027 (ns. monivuotinen rahoituskehys) koskevaan asetukseen. Muutos antaa laillisen mahdollisuuden aloittaa NextGenerationEU-välineen puitteissa otettujen lainojen takaisinmaksu jo nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Samalla komissio ehdottaa monivuotisessa rahoituskehyksessä menoille asetettujen enimmäismäärien kasvattamista vuosina 2025–2027, jotta voidaan ottaa huomioon sosiaalisesta ilmastorahastosta aiheutuvat lisämenot.

Omia varoja koskeva päätös on hyväksyttävä yksimielisesti neuvostossa sen jälkeen, kun Euroopan parlamenttia on kuultu. Päätös voi tulla voimaan heti, kun kaikki EU-maat ovat hyväksyneet sen valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti. Neuvoston on hyväksyttävä monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus yksimielisesti Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan.

Seuraavat vaiheet

Komissio aikoo esittää toisen uusia omia varoja koskevan ehdotuksen vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämä toinen paketti perustuu vuodeksi 2023 suunniteltuun lainsäädäntöehdotukseen yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevasta kehyksestä (Business in Europe: Framework for Income Taxation, BEFIT).

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_7025

Lisätietoa

Kysymyksiä ja vastauksia

Tietokooste

Säädökset

Tulot | Euroopan komissio (europa.eu)

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
22. joulukuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto