Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote23. maaliskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio edistää globaalia ruokaturvaa ja tukee EU:n viljelijöitä ja kuluttajia

Peltomaisema

Euroopan komissio esittää tänään lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia globaalin ruokaturvan parantamiseksi ja viljelijöiden ja kuluttajien tukemiseksi EU:ssa. Toimissa otetaan huomioon elintarvikkeiden hintojen nousu sekä energian, lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten kustannusten kasvu.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut raaka-aineiden maailmanmarkkinahintoja entisestään. Sen vuoksi EU:n maataloudesta ja elintarvikeketjuista on tehtävä nykyistä kestävämpiä ja selviytymiskykyisempiä EU:n Pellolta pöytään -strategian mukaisesti.

Komissio on sitoutunut toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, jotta EU voi edistää globaalia ruokaturvaa erityisesti Ukrainassa sekä Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, jotka ovat suurelta osin riippuvaisia viljan tuonnista, samoin kuin Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. EU on elintarvikkeiden nettoviejä ja johtava maatalouselintarvikkeiden tuottaja. Lisäksi EU on johtava humanitaarisen avun ja kehitysavun antaja elintarvikkeita ja elintarvikejärjestelmiä koskevissa asioissa.

Elintarvikkeiden saatavuus ei ole nyt uhattuna EU:ssa, koska EU on suurelta osin omavarainen monien maataloustuotteiden suhteen. Maatalousala on kuitenkin muun muassa rehuvalkuaisen nettotuoja. Tämä heikko kohta sekä lannoitteiden, fossiilisen energian ja muiden tuotantopanosten korkeat kustannukset aiheuttavat viljelijöille tuotantoon liittyviä haasteita ja uhkaavat nostaa elintarvikkeiden hintoja.

Ukrainalle suunnattu 330 miljoonan euron suuruinen EU:n hätätilanteen tukiohjelma auttaa turvaamaan perushyödykkeiden ja -palvelujen saatavuuden sekä suojaamaan maan väestöä.

Tuki viljelijöille ja kuluttajille EU:ssa

Täyttääkseen tehtävänsä maailmanlaajuisena ruoantuottajana, joka on samalla täysin sitoutunut ekologiseen siirtymään, EU:n maatalousala tarvitsee kaiken tukemme. Tätä varten komissio on tänään hyväksynyt seuraavat toimenpiteet:

•  500 miljoonan euron tukipaketti niiden tuottajien tukemiseksi, joihin Ukrainan sota on vaikuttanut eniten. Tässä hyödynnetään muun muassa kriisivarausta. Paketin ansiosta jäsenmaat voisivat tarjota viljelijöille lisää rahoitustukea globaalin ruokaturvan tukemiseksi tai puuttua markkinahäiriöihin, jotka johtuvat tuotantopanosten kustannusten noususta tai kaupan rajoituksista. Etusijalle olisi asetettava tuki viljelijöille, joka ovat sitoutuneet kestäviin käytäntöihin.

•  Korotetaan viljelijöille maksettavia suorien tukien sekä pinta-alaan ja eläimiin liittyvien maaseudun kehittämistoimenpiteiden ennakkomaksuja 16. lokakuuta 2022 alkaen.

•  Markkinoiden turvaverkkotoimet, joilla tuetaan sianlihamarkkinoita alan erityisen vaikean tilanteen vuoksi.

•  Sallitaan poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti ravinto- ja rehukasvien viljely kesantomailla ja säilytetään viljelijöille maksettava täysi viherryttämistuki.

•  Joustamalla tilapäisesti eläinten rehua koskevista nykyisistä tuontivaatimuksista voidaan osittain lieventää rehumarkkinoihin kohdistuvaa painetta.

Komissio on ehdottanut uutta itsenäistä tilapäistä kriisikehystä, joka kattaa myös viljelijät, lannoitteiden tuottajat ja kalatalousalan. Sen puitteissa voidaan tukea viljelijöitä, jotka kärsivät tuotantopanosten kustannusten kasvusta. Lannoitteiden hintoja ja toimituksia viljelijöille seurataan sen varmistamiseksi, että EU:n satonäkymät eivät vaarannu.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1963

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
23. maaliskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto