Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli24. kesäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio antoi esityksensä EU:n vuoden 2021 talousarvioksi

Komissio on tänään antanut ehdotuksensa EU:n vuoden 2021 talousarvioksi. Sen loppusumma on 166,7 miljardia euroa. Talousarviota täydennetään Next Generation EU -elvytysjärjestelyllä, jolla on tarkoitus myöntää 211 miljardia euroa avustuksina ja...

Komissio ehdottaa EU:lle ensi vuodeksi 166,7 miljardin euron talousarviota.

Talousarviota täydennetään Next Generation EU -välineellä, josta on tarkoitus myöntää 211 miljardia euroa avustuksia ja enintään 133 miljardia euroa lainoja. Next Generation EU on väliaikainen elvytysjärjestely, jolla pyritään saamaan liikkeelle investointeja ja käynnistää talouden elpyminen Euroopassa.

Talousarviossa otetaan huomioon myös EU:n sitoumus investoida tulevaisuuteen ja tehdä Euroopasta vihreämpi, digitaalisempi ja palautumiskykyisempi.

Kun talousarvio on hyväksytty, siitä tulee ensimmäinen uuden, vuodet 2021–2027 kattavan monivuotisen rahoituskehyksen mukainen talousarvio ja ensimmäinen komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin esittämä vuotuinen talousarvio.

Vuoden 2021 talousarvioesityksessä, jota Next Generation EU -väline täydentää, ohjataan varoja sinne, missä niillä saadaan aikaan suurimmat vaikutukset.

Talousarviosta tuetaan niitä EU:n painopisteitä, jotka ovat tärkeitä kestävän elpymisen varmistamiseksi. Komissio esittää, että rahoitusta osoitetaan tässä tarkoituksessa muun muassa useisiin ohjelmiin, kuten Digitaalinen Eurooppa, Verkkojen Eurooppa ja sisämarkkinaohjelma.

Lisäksi suuri osa varoista käytetään Next Generation EU -välineessä määriteltyihin ensisijaisiin toimiin, muun muassa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja InvestEU-ohjelmaan. Tarkempi luettelo rahoitettavista ohjelmista on laajemmassa tiedotteessa, johon pääsee alla olevasta linkistä.

Vuoden 2021 talousarvioesitys perustuu komission 27. toukokuuta 2020 esittämään ehdotukseen EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi.

Kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen vuodet 2021–2027 kattavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymissuunnitelmasta, komissio mukauttaa vuoden 2021 talousarvioesitystään.

EU:n vuoden 2021 talousarvioesitys sisältää menoja, jotka rahoitetaan Next Generation EU -välineen puitteissa ottamalla lainaa pääomamarkkinoilta. Lisäksi se sisältää menoja, jotka sisältyvät monivuotisen rahoituskehyksen mukaisiin enimmäismääriin ja jotka katetaan EU:n omista varoista saatavilla määrärahoilla.

Jälkimmäisenä mainittujen menojen tapauksessa kutakin ohjelmaa varten ehdotetaan kahta summaa, joista toinen koskee maksusitoumusmäärärahoja ja toinen maksumäärärahoja. Maksusitoumusmäärärahat vastaavat rahoitusta, josta voidaan sopia kunkin vuoden aikana, ja maksumäärärahat määriä, jotka suoritetaan varsinaisina maksuina.

EU:n vuoden 2021 talousarvioesitys sisältää yhteensä 166,6 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoja, eli 9,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa, ja 163,5 miljardia euroa maksumäärärahoja, mikä on 0,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa.

Vuoden 2021 talousarvio on myös ensimmäinen Ison-Britannian eron ja siirtymäkauden päättymisen jälkeen laadittu talousarvio, joten se kattaa 27 jäsenmaata.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1171

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
24. kesäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto