Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli31. maaliskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 5 min

Kieltenopettaja Katariina Einälä Puolalanmäen lukiosta Turusta: Lapsen kasvatukseen tarvitaan koko kylä – kouluyhteisössäkin

Kieltenopettaja Katariina Einälä ja hänen oppilaansa Sanni Airola Puolalanmäen lukiosta Turusta: Lapsen kasvatukseen tarvitaan koko kylä – kouluyhteisössäkin

Vanha sanonta It takes a village to raise a child pätee kieltenopettaja Katariina Einälän mukaan kouluyhteisössäkin. Tämän Einälä tuo esiin Juvenes Translatores 2023 -palkintoseremoniassa pitämässään puheessa 31. maaliskuuta 2023. Einälä toimii opettajana Puolalanmäen lukiossa Turussa, ja hänen oppilaansa Sanni Airola valittiin vuoden suomalaisvoittajaksi Juvenes Translatores -kilpailussa. Airola käänsi voittoisan käännöksensä englannista suomeen.

Euroopan komissio järjestää vuosittain koko EU:n laajuisen 17-vuotiaille tarkoitetun Juvenes Translatores -käännöskilpailun. Kilpailun tavoitteena on innostaa nuoria kieltenopiskeluun ja antaa heidän kokeilla kääntäjän työtä. Kilpailuun valitaan joka syksy kustakin EU-maasta sama määrä kouluja kuin maalla on paikkoja Euroopan parlamentissa: Suomesta mukaan pääsee 14 koulua. Osallistujat saavat valita käännöksensä kieliparin EU:n virallisten kielten joukosta. Yleensä he kääntävät äidinkieleensä.

Euroopan komission kääntäjät valitsevat vuosittain yhden voittajan kustakin EU-maasta. Kaikki 27 voittajaa – sekä jokaisen voittajan opettaja ja toinen vanhemmista – kokoontuvat keväällä Brysselissä. He pääsevät tapaamaan myös Euroopan komission käännöstoimen pääosaston kääntäjiä.

Brysselin-vierailu huipentuu palkintoseremoniaan, joka järjestetään tänä vuonna 31. maaliskuuta. Palkintoseremoniaa voi seurata suorana verkossa, ja tallenteen voi katsoa myös jälkikäteen. Palkintoseremoniassa osa voittajista pitää puheen äidinkielellään, ja puhe tulkataan simultaanisesti muille EU-kielille. Joka vuosi myös yksi opettajista saa pitää puheen, ja tänä vuonna tämän kunniatehtävän on saanut Katariina Einälä Suomesta. Alla on hänen koko puheensa.

 

Hyvä Juvenes Translatores -yhteisö,

Seison edessänne ylpeänä ja onnellisena opettajana. Aivan ensimmäiseksi haluan onnitella teitä, nuoret kääntäjämestarit. Se, että olette täällä tänään, on suurenmoinen osoitus paitsi erinomaisesta kielitaidostanne, myös kyvystänne ajatella luovasti ja rohkeasti.

Haluan myös onnitella teitä, hyvät vanhemmat. Olette varmasti pakahtumaisillanne ylpeydestä tänään, ja hyvästä syystä. Teidän tukenne näille nuorille on korvaamatonta.

Lisäksi haluan kiittää ja onnitella teitä opettajia. Te teette merkityksellistä työtä, ja tässä tilaisuudessa mukana oleminen on hieno kiitos siitä.

Olen itse toiminut opettajana yli 25 vuotta, ja tuona aikana niin opettajan työ kuin myös opiskelu lukiossa on muuttunut. Opiskelijoiltamme vaaditaan yhä suurempien kokonaisuuksien hallintaa keskellä valtavaa tietomäärää, joka ympäröi meitä joka puolelta. Heidän odotetaan ottavan vastuuta ja etenevän opinnoissaan itsenäisesti, tavoitteenaan kehittää valmiudet, joiden avulla jatkaa opintojaan lukion jälkeen. Samaan aikaan heidän pitäisi elää nuoruuttaan, nauttia vapaa-ajastaan ja harrastuksistaan sekä ystäviensä seurasta. Meiltä opettajilta odotetaan kykyä venyä yhä heterogeenisempien opetusryhmien parissa, ja samalla taitoa kohdata jokainen opiskelija yksilönä. Ulkopuoliset paineet ja odotukset saattavat tuntua ristiriitaisilta.

Kuitenkaan koulutuksen perustehtävä ei ole muuttunut. Tehtävänämme on tukea opiskelijoitamme heidän kasvaessaan ja kehittyessään osaaviksi ja itsensä tunteviksi aikuisiksi. Kielenopettajana on helppo korostaa kielitaidon ja kommunikaatiotaitojen tärkeyttä, erityisesti nykyään, kun yhteiskunnan polarisaatio on yhä näkyvämpää ja digitaalisuus ja sosiaalinen media ovat kiinteä osa arkeamme. Me tarvitsemme eri kielten taitajia, joilla on kulttuurituntemusta ja kykyä tulkita kontekstia. Me tarvitsemme ihmisiä, jotka kykenevät keskustelemaan, neuvottelemaan, suunnittelemaan ja toimimaan toisten ihmisten kanssa ja kohtaamaan toinen toisensa kieli- ja kulttuurirajojen yli. Opiskelijoidemme tulee myös pystyä sisäistämään ja tulkitsemaan vaativia sisältöjä sekä tuottamaan niitä itse, jotta he saavat oman äänensä kuulumaan. Ajattelutaitoja siis tarvitaan, monilla kielillä.

Akateemisten taitojen lisäksi koko kouluyhteisöllä on tärkeä tehtävä tukea nuorten henkistä kasvua ja hyvinvointia. Mielestäni koulun merkitys sosiaalisena yhteisönä on entisestään korostunut koronapandemian ja etäopiskelujaksojen jälkeen. Suurissa opetusryhmissä jokaisen nuoren kohtaaminen yksilönä on varsin haastava tehtävä. Esihenkilöni sanoo, että hän pyrkii kohtaamaan jokaisena koulupäivänä vähintään yhden opiskelijan niin, että hän keskittyy täysin vain tähän. Jos tämä onnistuu jokaisena lukuvuoden päivänä, vuoden kuluessa luku on varsin mittava. Tämä on hyvä periaate, jota itsekin pyrin noudattamaan. Näinkään toimimalla emme kuitenkaan tavoita kaikkia, sillä opetusryhmissä on niitä, jotka vetäytyvät sivummalle. Toisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen saattaa vaatia joiltakin omalta mukavuusalueeltaan poistumista. Siksi meidän kaikkien on tehtävä osamme siinä, että koulussa vallitsee välittämisen ilmapiiri ja siellä vaalitaan yhteisöllisyyttä, jonka myötä opiskelijoille, ja koko henkilökunnalle, syntyy yhteenkuuluvuuden tunne – me olemme samaa porukkaa, ja siinä porukassa jokaisen on saatava olla juuri omanlaisensa, pelkäämättä muiden suhtautumista. Omassa koulussani olemme pyrkineet panostamaan opiskelijoiden hyvinvointiin myös siten, että opiskelijoita on mukana suunnittelemassa tapahtumia ja teemapäiviä, heitä osallistuu opettajien kokouksiin ja huoltajien tilaisuuksiin, ja heidän mielipiteitään kuunnellaan. Näin toivomme lisäävämme tunnetta yhteen hiileen puhaltamisesta.

Opiskelun aikana tulee eteen vaiheita, jolloin emme pärjää yksin. Näitä hetkiä tulee myös myöhemmin elämässä. Meidän onkin hyvä opetella pyytämään apua toisiltamme ja pysähtyä sitä antamaan, kun sitä meiltä pyydetään.  Joudumme kaikki kohtaamaan epäonnea ja epäonnistumisia, teemme virheitä ja käsitämme väärin. Yhteisön tuki auttaa meitä eteenpäin vaikeina hetkinä, ja tehdessämme virheitä sallivassa ja kannustavassa ilmapiirissä, meidän on helpompi oppia niistä ja siirtyä eteenpäin.  Avoimessa yhteisössä on myös iloa ja huumoria – meille tekee hyvää nauraa yhdessä – mutta ei toisillemme. Pieni pilke silmäkulmassa ja hymy huulilla rikkoo jäätä ja joskus pelastaa päivän.

Vanha sanonta: It takes a village to raise a child – pätee siis kouluyhteisössäkin. Meillä kaikilla, niin opiskelijoilla kuin opettajilla ja muulla henkilökunnalla on paikkamme tuossa kylässä, ja se, miten suhtaudumme toisiimme, jättää jäljen. Me voimme valita, minkälaisen jäljen.

On valtava onni olla osa tätä yhteisöä tänään. Täällä me kohtaamme eri taustoista tulevia ihmisiä, me tulkitsemme ja tuotamme ajatuksia eri kielillä, me keskustelemme, suunnittelemme ja toimimme yhdessä. Te nuoret rakennatte siltoja, te rakennatte tulevaisuutta. Te jätätte jäljen.

Katariina Einälä, kieltenopettaja, Puolalanmäen lukio, Turku

Puhe Juvenes Translatores -palkintoseremoniassa Brysselissä 31. maaliskuuta 2023

 

Tallenteen Juvenes Translatores -palkintoseremoniasta kokonaisuudessaan löydät täältä (englanninkielinen / osin simultaanitulkattu englanniksi).

Tiedot

Julkaisupäivä
31. maaliskuuta 2023 (Päivitetty viimeksi: 31. maaliskuuta 2023)
Laatija
Suomen-edustusto