Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote14. heinäkuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Kesän 2022 talousennuste: Venäjän hyökkäyssota heikentää näkymiä

Kesän 2022 talousennuste

Talousennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 1,8 prosenttia vuonna 2022 ja 1,2 prosenttia vuonna 2023.

Euroalueen talouskasvu on ennusteen mukaan 2,6 prosenttia vuonna 2022 ja maltillistuu 1,4 prosenttiin vuonna 2023. Keskimääräisen vuotuisen inflaation ennustetaan vuonna 2022 olevan ennätyksellisen korkea, euroalueella 7,6 prosenttia ja koko EU:ssa 8,3 prosenttia. Tämän jälkeen se hidastuu vuonna 2023 euroalueella 4,0 prosenttiin ja koko EU:ssa 4,6 prosenttiin.

Sodasta johtuvat häiriöt heikentävät kasvua

Monet kevään 2022 talousennusteeseen liittyneistä negatiivisista riskeistä ovat toteutuneet. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt energian ja elintarvikehyödykkeiden hintoihin kohdistuvia nousupaineita. Tämä lisää maailmanlaajuista inflaatiopainetta, heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja aiheuttaa rahapoliittisten toimien käynnistämisen oletettua nopeammin. Kasvun hidastumisen jatkuminen Yhdysvalloissa lisää Kiinassa noudatetun covid-19-tautiin liittyvän tiukan nollatoleranssipolitiikan kielteisiä taloudellisia vaikutuksia.  

EU:n talous on edelleen erityisen altis energiamarkkinoiden häiriöille, koska se on vahvasti riippuvainen Venäjän fossiilisista polttoaineista. Lisäksi maailmantalouden kasvun heikkeneminen vähentää ulkoista kysyntää. Viimevuotisen elpymisen ja ennakoitua vahvemman ensimmäisen vuosineljänneksen odotetaan pönkittävän kasvua vuonna 2022. Talouden toimeliaisuuden odotetaan kuitenkin olevan vaimeaa loppuvuoden ajan huolimatta lupaavasta kesämatkailukaudesta. Talouskasvun odotetaan kiihtyvän vuonna 2023 palautumiskykyisten työmarkkinoiden, inflaation maltillistumisen, elpymis- ja palautumistukivälineen tuen ja edelleen suurten säästöjen ansiosta.

Kaiken kaikkiaan EU:n talouden odotetaan jatkavan kasvuaan, mutta merkittävästi hitaammin kuin kevään 2022 talousennusteessa oletettiin.

Ennätyksellisen korkean inflaation odotetaan alenevan vuonna 2023

Kuluttajahintainflaatio oli kesäkuuhun asti ennätyksellisen korkea, kun energian ja elintarvikkeiden hinnat jatkoivat nousuaan ja hintapaineet laajenivat palveluihin ja muihin tavaroihin. Euroalueella inflaatio kiihtyi voimakkaasti vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Maaliskuussa se oli 7,4 prosenttia (vuosimuutos) ja kesäkuussa ennätykselliset 8,6 prosenttia. Nousu oli koko EU:ssa vieläkin selkeämpää, sillä inflaatio kiihtyi kokonaisen prosenttiyksikön maaliskuun 7,8 prosentista toukokuun 8,8 prosenttiin.

Inflaatioennustetta on tarkistettu kevään talousennusteesta huomattavasti ylöspäin. Toisen vuosineljänneksen voimakkaan hintojen nousun lisäksi kaasun hinta Euroopassa nousee edelleen ja tulee kuluttajien maksettaviksi myös sähkön hintojen kautta. Neljännesvuosiennusteen mukaan inflaatio on euroalueella suurimmillaan 8,4 prosenttia (vuosimuutos) vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Tämän jälkeen se hidastuu tasaisesti euroalueella ja koko EU:ssa alle 3 prosenttiin vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, kun tarjontarajoitteista ja raaka-aineiden hinnoista johtuvat paineet poistuvat.

Riskit ovat edelleen suuria ja riippuvat sodasta

Talouden toimeliaisuutta ja inflaatiota koskeviin ennusteisiin kohdistuvat riskit riippuvat pitkälti sodan kulusta ja erityisesti sen vaikutuksista Eurooppaan suuntautuviin kaasutoimituksiin. Uudet kaasun hinnankorotukset saattavat vauhdittaa inflaatiota ja tukahduttaa kasvua. Kerrannaisvaikutukset saattavat puolestaan lisätä inflaatiopaineita ja johtaa rahoitusolojen kiristymiseen, mikä paitsi hidastaisi kasvua, myös kasvattaisi rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että pandemian jatkuminen aiheuttaa taloudelle uusia häiriöitä.

Samaan aikaan öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen viimeaikainen laskusuuntaus saattaa kiihtyä, mikä johtaa inflaation hidastumiseen odotettua nopeammin. Lisäksi vahvojen työmarkkinoiden ansiosta yksityinen kulutus voi kestää hintojen nousua paremmin, jos kotitaloudet kuluttavat suuremman osan kertyneistä säästöistään.

Tausta

Kesän 2022 talousennusteessa päivitetään toukokuussa 2022 esitettyä kevään 2022 talousennustetta. Siinä keskitytään BKT:n ja inflaation kehitykseen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tämä ennuste perustuu teknisiin oletuksiin vaihtokursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista sellaisina kuin ne olivat 30. kesäkuuta. Kaikkien muiden tietojen, myös hallitusten toimia koskevien oletusten, tapauksessa ennusteessa on otettu huomioon viimeistään 5. heinäkuuta saadut tiedot.

Euroopan komissio julkaisee joka vuosi kaksi kattavaa ennustetta (keväällä ja syksyllä) ja kaksi väliennustetta (talvella ja kesällä). Väliennusteet kattavat vuosittaisen ja neljännesvuosittaisen BKT:n ja inflaation kuluvana ja sitä seuraavana vuonna kaikkien jäsenmaiden osalta sekä yhteenlaskettuna euroalueen ja koko EU:n osalta.

Seuraava Euroopan komission talousennuste on syksyn 2022 talousennuste, joka on määrä julkaista marraskuussa 2022.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_4511


Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
14. heinäkuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto