Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli23. marraskuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Ilmanlaatu parantunut Euroopassa huomattavasti viime vuosikymmenen aikana

Ilmanlaadun parantuminen on vähentänyt ennenaikaisia kuolemia Euroopassa merkittävästi viime vuosikymmenen aikana. Euroopan ympäristökeskuksen raportin mukaan lähes kaikki eurooppalaiset kärsivät kuitenkin edelleen ilmansaasteista, ja ne aiheuttavat...

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tämänvuotisessa Euroopan ilmanlaatua koskevassa raportissa esitetyn arvion mukaan altistuminen pienhiukkasille aiheutti vuonna 2018 noin 417 000 ennenaikaista kuolemaa 41 Euroopan maassa. Näistä noin 379 000 tapahtui EU-maissa.

Raportin mukaan pienhiukkasten (PM2.5) eurooppalainen raja-arvo ylittyi vuonna 2018 kuudessa EU-maassa: Bulgariassa, Italiassa, Kroatiassa, Puolassa, Romaniassa ja Tšekissä.

Vain neljässä Euroopan maassa – Irlannissa, Islannissa, Suomessa ja Virossa – pienhiukkaspitoisuudet jäivät alle Maailman terveysjärjestön (WHO) tiukempien ohjearvojen.

Euroopan ympäristökeskuksen raportissa todetaan, että EU:n asettamat ilmanlaatua koskevat rajat jäävät vielä kauas WHO:n ohjearvoista. Komissio aikoo ratkaista asian tiukentamalla EU:n raja-arvoja saasteettomuutta koskevan toimintasuunnitelmansa mukaisesti.

Raportin mukaan liikenteestä aiheutuvien merkittävimpien ilman epäpuhtauksien, kuten typen oksidien (NOx), päästöt ovat vähentyneet merkittävästi vuodesta 2000, vaikka liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet.

Myös energiahuollosta aiheutuvat epäpuhtauspäästöt ovat vähentyneet huomattavasti, kun taas rakennusten ja maatalouden päästöjen vähentämisessä on edistytty hitaasti.

EEA:n raportin mukaan Euroopan ilmanlaatu on parantunut EU:n sekä valtio- ja paikallistason toiminnan ansiosta samoin kuin keskeisten alojen päästövähennysten myötä. Paremman ilmanlaadun ansiosta ennenaikaisia kuolemantapauksia oli vuonna 2018 noin 60 000 vähemmän kuin vuonna 2009.

Euroopan ympäristökeskuksen raportti sisältää myös katsauksen koronapandemian ja ilmanlaadun välisiin yhteyksiin. Raportin mukaan tietyt ilman epäpuhtaudet vähenivät arviolta jopa 60 prosenttia monissa Euroopan maissa, joissa otettiin keväällä 2020 käyttöön liikkumisrajoituksia. EEA:lla ei vielä ole arvioita puhtaamman ilman mahdollisista myönteisistä terveysvaikutuksista vuonna 2020.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2168

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
23. marraskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto