Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel23 november 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Luftkvaliteten märkbart bättre i Europa under det senaste årtiondet

Förbättrad luftkvalitet har markant minskat antalet förtida dödsfall i Europa under det senaste årtiondet. Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån lider dock nästan alla européer fortfarande av luftföroreningar och de förorsakar årligen runt 400...

Enligt årets rapport om luftkvaliteten i Europa, utgiven på engelska av Europeiska miljöbyrån (EEA), uppskattas 417 000 förtida dödsfall ha orsakats av fina partiklar i 41 europeiska länder år 2018. Runt 379 000 av dem inträffade i EU-länder.

Enligt rapporten överskreds det europeiska gränsvärdet för fina partiklar (PM2.5) år 2018 i sex EU-länder, nämligen Bulgarien, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien och Tjeckien.

Endast i fyra länder i Europa – Estland, Finland, Irland och Island – låg halten av fina partiklar under Världshälsoorganisationens (WHO) ännu strängare rekommendationer.

I EEA-rapporten konstateras det att de gränsvärden som fastställts angående luftkvaliteten i EU är långt ifrån WHO:s rekommendationer. Kommissionen har för avsikt att ta itu med detta genom att strama åt EU:s gränsvärden i enlighet med EU:s handlingsplan ”Mot en nollutsläppsvision för luft, vatten och mark”.

Utsläppen av de huvudsakliga luftföroreningar som förorsakas av trafiken, såsom kväveoxider (NOx), har minskat märkbart sedan år 2000, även om utsläppen av växthusgaser har ökat inom denna sektor.

De förorenande utsläppen från energiförsörjningen har även minskat avsevärt, medan minskningstakten är långsammare inom byggbranschen och jordbruket.

Enligt EEA-rapporten har Europas luftkvalitet förbättrats tack vare åtgärder som gjorts både på nationell och regional nivå, liksom de ansträngningar som viktiga branscher har gjort för att minska sina utsläpp. Tack vare förbättrad luftkvalitet var det 60 000 färre förtida dödsfall år 2018 jämfört med år 2009.

Rapporten omfattar även en kartläggning av kopplingar mellan coronapandemin och luftkvaliteten. Enligt rapporten minskade vissa luftföroreningar med uppskattningsvis upp till 60 procent i många europeiska länder som under våren införde begränsningar av rörelsefriheten. EEA har ännu ingen statistisk vad gäller eventuella positiva hälsoeffekter av den förbättrade luftkvaliteten i år till följd av pandemin.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet (på engelska):

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2168

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
23 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland