Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote25. marraskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Eurooppalainen demokratia: komissio antaa poliittista mainontaa, vaalioikeuksia ja puoluerahoitusta koskevat uudet säädökset

Demokratia

Euroopan komissio on tänään esittänyt poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä ja kohdentamista koskevan ehdotuksen. Ehdotus on osa toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan vaalien luotettavuutta ja turvaamaan avoin demokraattinen keskustelu.

Komissio ehdottaa myös tarkistuksia EU:n sääntöihin, jotka koskevat EU:n liikkuvia kansalaisia ja heidän äänioikeuttaan europarlamentti- ja kunnallisvaaleissa sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitusta.

Ehdotettujen sääntöjen mukaan kaikki poliittiset mainokset olisi selvästi merkittävä mainonnaksi ja niissä olisi ilmoitettava muun muassa, kuka ne on maksanut ja kuinka paljon ne ovat maksaneet. Poliittisen mainonnan kohdentamis- ja amplifiointitekniikoita olisi selvitettävä julkisesti erittäin tarkkaan, ja tällaiset tekniikat olisivat kiellettyjä silloin, kun käytetään arkaluonteisia henkilötietoja ilman henkilön nimenomaista suostumusta.

Poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä ja kohdentamista koskevat selkeät säännöt

Digitalisaation edetessä ihmisten on voitava helposti havaita maksettu poliittinen sisältö sekä verkossa että sen ulkopuolella. Heidän olisi voitava osallistua avoimiin keskusteluihin ilman disinformaatiota, asioihin puuttumista ja manipulointia. Ihmisten olisi myös voitava selkeästi nähdä, kuka poliittisen mainoksen on maksanut ja miksi.

Poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä ja kohdentamista koskevassa asetusehdotuksessa esitetyt toimet löytyvät laajemmasta lehdistötiedotteesta alla olevan linkin takaa.

Euroopan tason poliittisia puolueita ja säätiöitä sekä vaalioikeuksia koskevien EU:n sääntöjen päivittäminen

Komissio on ehdottanut Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitusta koskevien EU:n sääntöjen tarkistamista.

Asetuksen tarkistuksilla pyritään helpottamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden vuorovaikutusta kansallisten jäsenpuolueiden kanssa ja valtioiden rajojen yli, lisäämään läpinäkyvyyttä erityisesti poliittisen mainonnan ja lahjoitusten osalta, poistamaan turhat hallinnolliset rasitteet ja parantamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden talouden kestävyyttä.

Komissio on ehdottanut tarkistusta myös sääntöihin, jotka koskevat niiden EU:n kansalaisten osallistumista europarlamentti- ja kunnallisvaaleihin, jotka asuvat muussa jäsenmaassa kuin kansalaisuusmaassaan (ns. liikkuvat EU:n kansalaiset). Tällaisia EU:n kansalaisia on noin 13,5 miljoonaa, ja hyvin harva heistä käyttää oikeuttaan äänestää europarlamentti- ja kunnallisvaaleissa.

Komissio ehdottaa vaalioikeuksia koskeviin direktiiveihin kohdennettuja muutoksia, kuten velvollisuutta ilmoittaa liikkuville EU:n kansalaisille aktiivisesti heidän vaalioikeuksistaan, vakiolomakkeiden käyttöä äänestäjien tai ehdokkaiden rekisteröintiä varten sekä maassa asuvien liikkuvien EU:n kansalaisten laajalti osaaman kielen käyttöä. Ehdotukseen sisältyvät myös EU:n liikkuville kansalaisille annettavat takeet siitä, että heitä ei poisteta vaaliluettelosta heidän alkuperämaassaan.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6118

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

 

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
25. marraskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto