Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote2. toukokuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Euroopan tulevaisuus: Konferenssin täysistunto hyväksyy lopulliset ehdotukset

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssi

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin täysistunto kokoontui 29. ja 30. huhtikuuta viimeisen kerran. Täysistunnossa sovittiin 49 yksityiskohtaisesta ehdotuksesta, jotka kattavat monenlaisia aiheita ilmastonmuutoksesta terveyteen, maahanmuuttoon ja EU:n rooliin maailmassa. Tämä on tulosta vuoden mittaisesta poikkeuksellisesta tapahtumasta, jossa kansalaiset eri puolilta Eurooppaa keskustelivat ja pohtivat yhteistyössä, minkälaisessa Euroopassa he haluaisivat asua.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission edustajat sekä kansallisten parlamenttien edustajat esittivät ehdotukset yksimielisesti. Myös täysistuntoon osallistuneet kansalaiset ilmaisivat kantansa näihin ehdotuksiin.

Konferenssin yhtenä puheenjohtajana toiminut demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica johti komission toimia, joilla pantiin täytäntöön tämä yksi nykyisen toimikauden merkittävimmistä tapahtumista. Hän totesi konferenssin päässeen loppuvaiheeseensa ja olevansa ylpeä siitä, että toimimalla yhdessä tässä innovatiivisessa prosessissa keskustelevassa demokratiassa olemme saaneet aikaan konkreettisia tuloksia. ”Sitoutuneet ja inspiroivat EU:n kansalaiset ovat osoittaneet, mihin suuntaan he haluavat Euroopan menevän. Nyt on EU:n toimielinten tehtävänä saada se toteutumaan. Tässä pandemian jälkeisessä ajassa ja brutaalin sodan ollessa käynnissä Euroopan maaperällä nyt on tärkeämpää kuin koskaan nähdä demokratian ja kansalaisten toimivan.”

Terveyttä käsittelevän työryhmän puheenjohtajana toiminut komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič totesi, ettemme koskaan olla varmoja tulevaisuudesta. ”Hiljattaiset tapahtumat – maailmanlaajuinen pandemia, laiton sota lähialueilla, kilpajuoksu ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ennen kuin se on liian myöhäistä – osoittavat sen epävarmuuden. Euroopan vahvuus kaikkien haasteiden edessä on kyvyssämme keskustella ja vaihtaa näkemyksiä ja tukeutua yhteisiin perusarvoihimme. Tämä puolestaan vahvistaa demokratiaa ja demokraattisia instituutioita. Tämä konferenssi on upea esimerkki tästä. Haluaisin etenkin kiittää osallistuvia kansalaisia, jotka ovat heittäytyneet prosessiin määrätietoisesti ja innokkaasti. Yhdessä työskenteleminen kansalaisten kanssa EU:n tulevien toimintalinjojen parissa on hyvin erityinen kokemus, joka laajentaa näköpiiriämme. Ilman heitä konferenssi ei olisi onnistunut.”

Arvoja, oikeuksia, oikeusvaltiota ja turvallisuutta käsittelevän työryhmän puheenjohtajana toiminut komission varapuheenjohtaja Věra Jourová halusi esittää kiitoksensa kansalaisille, joiden energian ja luovuuden ansiosta konferenssi onnistui. ”Kansalaiset osoittivat suunnan, johon he haluavat EU:n etenevän. He haluavat kunnianhimoisemman, päättäväisemmän ja määrätietoisemman EU:n, joka keskittyy enemmän ihmisten ongelmiin ja vähemmän prosesseihin. Ihmiset haluavat, että demokratiaa ja sen arvoja suojellaan ja vaalitaan aktiivisesti. Nyt meidän on varmistettava, että voimme toteuttaa nämä vaatimukset. Kaikkien EU:n toimielinten ja jäsenmaiden on otettava asia vakavasti. Meillä ei ole varaa menettää luottamusta, jota kansalaiset osoittivat muokatessaan Euroopan tulevaisuutta.”

Seuraavat vaiheet

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi päättyy virallisesti 9. toukokuuta Eurooppa-päivänä Strasbourgissa, jossa konferenssin johtokunnan puheenjohtajat luovuttavat nämä ehdotukset sisältävän loppuraportin Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston ja komission puheenjohtajille. Tämän jälkeen parlamentti, neuvosto ja komissio selvittävät, miten ehdotukset voitaisiin toteuttaa, kukin oman toimivaltansa puitteissa ja perussopimusten mukaisesti.

Tausta

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on ollut täysin uusi ja innovatiivinen prosessi, joka on antanut kansalaisille uuden tilaisuuden käsitellä Euroopan haasteita ja prioriteetteja.

Lisätietoja

Monikielinen digitaalinen foorumi

Otteita konferenssin täysistunnon perjantain ja lauantain keskusteluista löytyy Europe by Satellite -palvelusta.

Lue lisää tiedotteesta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_2763

Tiedot

Julkaisupäivä
2. toukokuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto