Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké2 maj 2022Representationen i Finland

Europas framtid: konferensens plenarförsamling enas om flera förslag

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssi

Den 29 och 30 april samlades konferensen om Europas framtid för sista gången och enades om 49 olika detaljerade förslag. De omfattar ett stort antal ämnen – från klimatförändringar och hälsa till migration och EU i världen. Detta har föregåtts av ett år med diskussioner, förhandlingar och samarbete mellan medborgare från hela Europa om vilket slags Europa de vill leva i.

Företrädare för Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de nationella parlamenten enades enhälligt om förslagen. De medborgare som deltog i plenarsammanträdet kom också med synpunkter om förslagen.

– Vår konferens är inne i sitt slutskede, säger Dubravka Šuica, vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, som i egenskap av konferensens medordförande har lett kommissionens arbete med att nå resultat på detta viktiga område under den här mandatperioden. Jag är stolt över att vi genom att samarbeta under denna innovativa process i samtalsdemokrati gemensamt kan nå konkreta resultat. Våra engagerade och inspirerande medborgare har visat oss vilken väg de vill att Europa ska ta. Nu är det vi, EU-institutionerna, som måste se till att det blir av. I pandemins kölvatten och med ett brutalt anfallskrig på europeisk mark har det varit viktigare än någonsin att se demokrati och medborgarmakt i aktion.

– Vi vet inte vad som händer i framtiden, säger vice ordförande Maroš Šefčovič, som var ordförande för arbetsgruppen om hälsa. De senaste åren har visat precis hur osäker framtiden kan vara – en världsomfattande pandemi, ett olagligt krig mitt i Europa och en kamp för att stoppa klimatförändringarna innan det är försent. Europas styrka inför alla slags utmaningar ligger i vår förmåga att diskutera och utbyta åsikter, och att enas kring våra grundläggande värden, något som i sin tur stärker vår demokrati och våra demokratiska institutioner. Konferensen är ett utmärkt exempel på detta. Jag skulle framför allt vilja tacka våra medborgardeltagare, som har gripit sig an uppgiften med beslutsamhet och entusiasm. Att arbeta tillsammans med medborgarna om EU:s framtida politik är en mycket speciell erfarenhet som bidrar till att bredda vårt tankesätt. Utan dem hade konferensen inte blivit någon framgång.

– Jag vill först och främst tacka de medborgare vars energi och kreativitet gjorde konferensen till en sådan framgång, säger vice ordförande Věra Jourová, ordförande för arbetsgruppen om värden, rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter och säkerhet. Medborgarna visade vilken väg de vill att EU ska ta. De vill ha ett EU som är ambitiösare, mer beslutsamt och mer bestämt, som har större fokus på människors problem och mindre på själva processerna. Allmänheten vill ha demokrati och att dess värden aktivt skyddas och upprätthålls. Nu måste vi se till att vi kan förverkliga dessa krav. Alla EU-institutionerna och medlemsländerna måste ta dem på allvar. Vi har inte råd att förlora den tillit som medborgarna satt till att forma Europas framtid.

Vad händer nu?

Konferensen om Europas framtid kommer officiellt att avslutas i Strasbourg på Europadagen den 9 maj. Medordförandena i styrelsen för konferensen kommer att lämna in en slutrapport med förslagen till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. De tre institutionerna kommer därefter att överväga hur de ska följa upp rapporten på ett effektivt sätt, var och en inom sitt behörighetsområde och i enlighet med fördragen.

Bakgrund

Konferensen om Europas framtid har varit en ny och innovativ process, som har skapat ett nytt medborgarforum för att diskutera Europas utmaningar och prioriteringar.

Läs mer

Den flerspråkiga digitala plattformen

Utdrag från konferensens plenarsammanträden i fredags och lördags finns tillgängliga via EbS.

Läs mer i pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_2763

Översikt

Publiceringsdatum
2 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Finland