Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote4. lokakuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Euroopan nuorison teemavuosi 2022: EU hyväksyy ensimmäisen EU:n ulkoiseen toimintaan liittyvän nuorisotoimintasuunnitelman

Nuorisotoimintasuunnitelma

Komissio ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja hyväksyivät tänään EU:n ulkoiseen toimintaan liittyvän nuorisotoimintasuunnitelman vuosiksi 2022–2027. Kyseessä on kaikkien aikojen ensimmäinen poliittinen kehys strategiselle kumppanuudelle maailman nuorison kanssa. Tavoitteena on rakentaa häiriönsietokykyisempi, osallistavampi ja kestävämpi tulevaisuus.

Tänään hyväksytyn toimintasuunnitelman avulla autetaan täyttämään kansainvälisiä sitoumuksia, joita ovat muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja Pariisin ilmastosopimus. Tämä tehdään lisäämällä nuorten merkityksellistä osallistumista ja voimaannuttamista EU:n ulkoisessa toiminnassa.

EU:n ulkoiseen toimintaan liittyvää nuorisotoimintasuunnitelmaa ohjaa kolme toimintapilaria, jotka auttavat muokkaamaan EU:n kumppanuutta kumppanimaiden nuorten kanssa:

1. Osallistamiseen tähtäävä kumppanuus: lisätään nuorten kuulemista politiikassa ja päätöksenteossa.

Nuoret vaativat kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla varmistetaan nuorten mielekäs, kaikille tarkoitettu ja vaikuttava osallistuminen. EU on sitoutunut lisäämään nuorten, erityisesti nuorten naisten ja tyttöjen sekä nuorisoaktivistien ja nuorisojärjestöjen, kuulemista ja johtajuutta maailmanlaajuisesti kaikilla hallinnon tasoilla. Tämä koskee niin sisäpolitiikkaa ja monenvälisiä foorumeita kuin myös EU:n päätöksentekoprosesseja.

2. Voimaantumiseen tähtäävä kumppanuus: torjutaan eriarvoisuutta ja tarjotaan nuorille taidot ja välineet, joita he tarvitsevat menestyäkseen.

Nuoret voimaantuvat, kun heitä kuullaan ja kun heidän elämäänsä vaikuttavaan eriarvoisuuteen puututaan. EU jatkaa tukeaan koulutuksen uudistamiseksi maailmanlaajuisesti muun muassa Global Gateway -investoinneilla. Tavoitteena on parantaa nuorten taloudellisia mahdollisuuksia, mikä lisää nuorten valmiuksia edistää kestävää kehitystä, vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta kaikkialla maailmassa. Samoin pyritään parantamaan nuorten terveyttä, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. EU aikoo myös jatkossa kiinnittää erityistä huomiota konfliktialueilla eläviin lapsiin ja nuoriin.

3. Verkostoitumiseen tähtäävä kumppanuus: edistetään nuorten mahdollisuuksia verkostoitua ja vaihtaa näkemyksiä maailman muiden nuorten kanssa.

EU pyrkii edistämään nuorten liikkuvuutta, vaihtoa ja verkostoitumista olennaisena osana ihmisten vuorovaikutukseen tähtäävää Global Gateway -strategian ulottuvuutta. Tavoitteena on varmistaa moninaisuus ja osallistavuus ja kiinnittää samalla erityistä huomiota sosiaalisiin ja taloudellisiin esteisiin, digitaaliseen kahtiajakoon ja disinformaatioon liittyviin riskeihin.

EU:n ulkoiseen toimintaan liittyvän nuorisotoimintasuunnitelman avulla vahvistetaan käynnissä olevia aloitteita ja käynnistetään uusia keskeisiä aloitteita, jotka on suunnattu nuorille ympäri maailman.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_5884         

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
4. lokakuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto