Siirry pääsisältöön
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote18. tammikuuta 2022Suomen-edustusto

EU:n yliopistot valmistautuvat tulevaisuuteen tiiviimmällä kansainvälisellä yhteistyöllä

Opiskelijoita

EU:lla on edessään suuria haasteita: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen. Samalla sitä koettelee suurin maailmanlaajuinen terveyskriisi sataan vuoteen taloudellisine seurauksineen. Korkeakouluilla ja koko korkea-asteen koulutussektorilla on ainutlaatuinen asema koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin risteyskohdassa, ja niiden panosta tarvitaan enemmän kuin koskaan.Komissio hyväksyi tänään kaksi uutta aloitetta, joilla tuetaan korkeakouluja niiden pyrkimyksissä olla mukana EU:n haasteiden ratkaisemisessa. Aloitteet ovat korkeakouluja koskeva EU:n strategia ja komission ehdotus, joka koskee yhteyksien luomista eurooppalaisen korkea-asteen koulutusyhteistyön tehostamiseksi.

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel toteaa: ”Ehdotukset hyödyttävät koko korkeakoulualaa ja ennen kaikkea opiskelijoita. Opiskelijat tarvitsevat nykyaikaisia kansainvälisiä kampuksia, joista on helppo lähteä esimerkiksi vaihtoon ulkomaille ja saavuttaa aidosti eurooppalainen opintopolku ja -kokemus. Komissio haluaa yhdistää voimansa jäsenmaiden ja niiden korkea-asteen oppilaitosten kanssa. Näin koulutus, tutkimus ja innovointi saadaan paremmin palvelemaan yhteiskuntaa. Eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymät pohjustavat tälle tietä. Vuoden 2024 puoliväliin mennessä EU:n talousarviosta tullaan tukemaan jopa 60:tä eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymää, joihin kuuluu yli 500 yliopistoa eri puolilla Eurooppaa.

Korkeakouluja koskeva EU:n strategia

Strategian tarkoituksena on auttaa kaikkia eurooppalaisia yliopistoja sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, menestymään ja edistämään EU:n kriisinkestävyyttä ja elpymistä.

Strategiassa esitetään muun muassa korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistamista, yliopistojen tukemista muutostoimijoina vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä yliopistojen roolin lujittamista EU:n globaalin johtoaseman edistäjänä.

Tiiviimpää eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä

Komission tämänpäiväisellä koulutusyhteistyön tehostamista koskevalla ehdotuksella pyritään helpottamaan eurooppalaisten korkea-asteen oppilaitosten tiiviimpää ja syvempää yhteistyötä ja yhteisten kansainvälisten koulutusohjelmien ja toimien toteuttamista. Tavoitteena on helpottaa myös valmiuksien ja resurssien yhdistämistä ja yhteisten tutkintojen myöntämistä. EU-maita kehotetaan luomaan kansallisella tasolla tarpeelliset edellytykset, jotta tällainen aiempaa tiiviimpi valtioiden välinen yhteistyö olisi mahdollista.

Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaista ulottuvuutta tuetaan neljällä lippulaivahankkeella vuoden 2024 puoliväliin mennessä. Näihin kuuluvat muun muassa

– laajennus 60:een eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymään, joihin kuuluu yli 500 yliopistoa, 1,1 miljardin euron alustavalla Erasmus+ -budjetilla vuosiksi 2021–2027

– yhteinen eurooppalainen tutkinto, jossa tunnustetaan opiskelijoiden suorittamaan korkea-asteen tutkintoon sisältyvien kansainvälisten kokemusten arvo

– eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen laajentaminen liikkuvuuden helpottamiseksi.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_365

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. tammikuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto