Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké18 januari 2022Representationen i FinlandLästid: 2 min

Universiteten i EU förbereds för framtiden genom fördjupat transnationellt samarbete

Opiskelijoita

Europa står inför stora utmaningar som till exempel klimatförändringarna, den digitala omställningen och en åldrande befolkning. Samtidigt har vi drabbats av århundradets största globala hälsokris och dess ekonomiska konsekvenser. Universitet och hela sektorn för högre utbildning har en unik position i skärningspunkten mellan utbildning, forskning och innovation och i dagens värld är deras insats viktigare än någonsin. EU-kommissionen antar i dag två nya initiativ som kommer att hjälpa universiteten att vara med och ta itu med utmaningarna i EU.

De två initiativ som EU-kommissionen i dag lägger fram omfattar en europeisk universitetsstrategi och kommissionens förslag till rådsrekommendation om att bygga broar för ett effektivt europeiskt samarbete inom högre utbildning.

– Dagens förslag kommer att främja hela sektorn för högre utbildning, men framför allt våra studenter, säger EU:s utbildningskommissionär Mariya Gabriel. De behöver moderna transnationella universitetsområden med enkel tillgång till utbyten utomlands för att möjliggöra en verkligt europeisk utbildningsväg och erfarenhet. Vi är redo att gå samman med medlemsländerna och lärosäten runt om i Europa. Tillsammans kan vi föra utbildning, forskning och innovation närmare samhället. De europeiska universitetsallianserna banar väg för detta. Senast 2024 kommer EU-budgeten att stödja upp till 60 europeiska universitetsallianser, dvs. fler än 500 universitet runt om i Europa.

Den europeiska universitetsstrategin

Syftet med strategin är att stödja och göra det möjligt för alla universitet i Europa att anpassa sig till föränderliga förhållanden, att blomstra och att bidra till Europas resiliens och återhämtning.

I strategin föreslås bland annat att den europeiska dimensionen ska stärkas inom högre utbildning och forskning, att universiteten ska göras till nyckelaktörer i den gröna och den digitala omställningen och att universiteten ska göras till drivkrafter i EU:s globala roll och ledarskap.

Broar för ett effektivt europeiskt samarbete inom högre utbildning

Syftet med kommissionens förslag till en rådsrekommendation är att göra det möjligt för europeiska lärosäten att samarbeta på ett närmare och fördjupat sätt. Förslaget ska främja genomförandet av gemensamma transnationella utbildningsprogram och utbildningsverksamheter. Dessutom syftar EU-kommissionens förslag till att hjälpa de europeiska lärosätena att samla kapaciteter och resurser samt att utfärda gemensamma examina.

Förslaget uppmuntrar medlemsländerna till att vidta åtgärder och skapa lämpliga förutsättningar på nationell nivå för ett närmare och hållbart transnationellt samarbete. Den europeiska dimensionen inom högre utbildning och forskning kommer att förstärkas med fyra flaggskeppsinitiativ som ska ha inletts till mitten av 2024, nämligen följande:

  • Europauniversiten ska utökas till 60 stycken, med fler än 500 lärosäten, fram till mitten av 2024, med en preliminär budget från Erasmus+ på totalt 1,1 miljarder euro för perioden 2021–2027.
  • Man ska arbeta för en gemensam europeisk examina för att erkänna värdet av transnationella erfarenheter.
  • Det europeiska studentkortsinitiativet ska utökas för att underlätta utbyten på alla nivåer.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_365     

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 januari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland