Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote7. kesäkuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

EU:n vuoden 2024 talousarvio: Unioni voi ensi vuonnakin keskittyä edistämään painopisteitään

Euro

Komissio on tänään esittänyt EU:n talousarvion vuodeksi 2024. Sen loppusumma on 189,3 miljardia euroa. Talousarviota täydennetään arviolta 113 miljardin euron maksumäärärahoilla. Nämä varat käytetään avustuksiin NextGenerationEU-välineestä, joka on EU:n pandemian jälkeinen elpymisväline. Näiden kahden välineen tarjoamalla rahoituksella tuetaan jatkossakin Euroopassa käynnissä olevaa talouden elpymistä, autetaan luomaan työpaikkoja ja vahvistetaan EU:n strategista riippumattomuutta.

EU on viime vuosina kohdannut poikkeuksellisia haasteita, joihin kuuluu muun muassa nopeasti kiihtyvä inflaatio. Nämä haasteet ovat aiheuttaneet huomattavia paineita talousarvion kyvylle vastata uusiin tilanteisiin. Vuoden 2024 talousarvioesitys tarjoaa kuitenkin edelleen keskeisen rahoituksen EU:n poliittisille painopisteille suunnitellun mukaisesti. Vihreät ja digitaaliset menot asetetaan jatkossakin etusijalle, jotta Euroopasta tulee selviytymiskykyisempi ja se on paremmin tulevaisuuteen valmistautunut.

Vuoden 2024 talousarvioesityksessä ohjataan varoja sinne, missä niillä saadaan aikaan suurimmat vaikutukset. Varojen jakamisessa otetaan huomioon EU:n jäsenmaiden ja sen eri puolilla maailmaa olevien kumppaneiden elpymisen kannalta ratkaisevan tärkeät tarpeet. Rahoituksella edistetään vihreää ja digitaalista siirtymää, luodaan työpaikkoja ja vahvistetaan EU:n roolia maailmassa. Näin tuetaan unionin nykyaikaistamista ja lujittamista.

Komissio jatkaa tukeaan Ukrainalle niin kauan kuin se on tarpeen. Sen jälkeen kun Venäjä käynnisti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, EU:n talousarviota on hyödynnetty kaikin mahdollisin tavoin Ukrainan tukemiseksi ja jäsenmaiden auttamiseksi pakolaisten vastaanottamisessa. Talousarviossa tätä varten saatavilla olevat varat on nyt kuitenkin käytetty kokonaisuudessaan. Komission on tarkoitus arvioida Ukrainalle jatkossa annettavaa tukea vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen tulevan arvioinnin yhteydessä.

Vuoden 2024 talousarvioesitys on osa vuoden 2020 lopussa hyväksyttyä EU:n monivuotista rahoituskehystä (myöhemmät tekniset mukautukset mukaan luettuina). Talousarvion tarkoituksena on muuntaa rahoituskehyksen tavoitteet vuosittain konkreettisiksi tuotoksiksi. Talousarviossa on saavutettu tavoite, jonka mukaan 30 prosenttia monivuotisesta rahoituskehyksestä ja NextGenerationEU-elpymisvälineen määrärahoista olisi osoitettava ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Tausta

EU:n vuoden 2024 talousarvioesitys sisältää menot, jotka sisältyvät monivuotisen rahoituskehyksen mukaisiin enimmäismääriin ja jotka katetaan EU:n omilla varoilla. Niitä täydennetään NextGenerationEU-välineestä katettavilla menoilla, jotka rahoitetaan ottamalla lainaa pääomamarkkinoilta. Talousarvioesityksessä esitetään kutakin ohjelmaa varten kaksi määrää, joista toinen koskee maksusitoumusmäärärahoja ja toinen maksumäärärahoja. Maksusitoumusmäärärahat vastaavat rahoitusta, josta voidaan tehdä sopimukset vuoden aikana, ja maksumäärärahat määriä, jotka suoritetaan varsinaisina maksuina. Kaikki määrät on ilmoitettu käypinä hintoina.

NextGenerationEU:n määrärahat ovat 807 miljardia euroa käypinä hintoina, ja välineellä autetaan korjaamaan koronaviruspandemian aiheuttamia välittömiä taloudellisia ja sosiaalisia vahinkoja ja valmistellaan EU:ta tulevaisuuden haasteisiin. Sillä autetaan rakentamaan koronaviruspandemian jälkeen EU:ta, joka on vihreämpi, digitaalisempi ja kestävämpi ja kykenee paremmin vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. NextGenerationEU-välineen keskeinen osa on elpymis- ja palautumistukiväline, josta myönnetään avustuksia ja lainoja uudistusten ja investointien tukemiseksi EU-maissa. NextGenerationEU-välineen mukaisia sopimuksia (maksusitoumuksia) on mahdollista tehdä vuoden 2023 loppuun saakka, ja lainanottoon liittyvät maksut suoritetaan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_3062        

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
7. kesäkuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto