Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli16. joulukuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

EU:n uusi strategia: varautumista kyberuhkiin parannettava

Komissio on tänään esitellyt EU:n uuden kyberturvallisuusstrategian. Strategian avulla parannetaan Euroopan kollektiivista kykyä sietää kyberuhkia ja varmistetaan, että kuluttajat ja yritykset saavat täyden hyödyn luotettavista palveluista ja...

Kyberturvallisuus on yksi komission tärkeimmistä painopisteistä ja digitaalisen Euroopan kulmakivi. Kyberhyökkäysten lisääntyminen koronaviruskriisin aikana on osoittanut, kuinka tärkeää on suojella sairaaloita, tutkimuskeskuksia ja muuta infrastruktuuria. Alalla tarvitaan vahvoja toimia, jotta EU:n talous ja yhteiskunta voidaan suojata tulevaisuuden uhkia vastaan.

Uudessa kyberturvallisuusstrategiassa ehdotetaan kyberturvallisuuden sisällyttämistä toimitusketjun kaikkiin osiin ja EU:n toimien ja resurssien yhdistämistä neljällä kyberturvallisuuteen liittyvällä alalla – sisämarkkinat, lainvalvonta, diplomatia ja puolustus.

Kyberturvallisuusstrategialla pyritään turvaamaan maailmanlaajuinen ja avoin internet ja samalla tarjoamaan keinoja turvallisuuden varmistamiseksi sekä myös eurooppalaisten arvojen ja kaikkien perusoikeuksien suojelemiseksi. Strategia sisältää konkreettisia ehdotuksia sääntelyä, investointeja ja politiikkaa koskeviksi aloitteiksi kolmella EU:n toiminta-alalla. Toiminta-alat ovat ”häiriönsietokyky, teknologinen riippumattomuus ja johtajuus”, ”operatiivisten valmiuksien kehittäminen uhkien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi ja niihin vastaamiseksi” sekä ”maailmanlaajuisen ja avoimen kybertoimintaympäristön edistäminen lisäämällä yhteistyötä”.

Komissio ehdottaa muun muassa verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevien sääntöjen uudistamista tarkistetussa verkko- ja tietoturvadirektiivissä (NIS 2), jotta voidaan parantaa kyberuhkien sietokykyä kriittisillä julkisen ja yksityisen sektorin aloilla, kuten sairaanhoidossa ja energiahuollossa.

Operatiivisten valmiuksien parantamiseksi komissio valmistelee jäsenmaiden kanssa uutta yhteistä kyberturvallisuusyksikköä. Sen tehtävänä on vahvistaa EU:n elinten yhteistyötä EU-maiden viranomaisten kanssa, jotka vastaavat kyberhyökkäysten ehkäisemisestä ja torjumisesta ja niihin vastaamisesta, mukaan lukien siviili-, lainvalvonta-, diplomaatti- ja puolustusalan kyberturvallisuusyhteisöt.

Kansainvälisellä tasolla EU tehostaa yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä, edistää kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta kybertoimintaympäristössä sekä suojella ihmisoikeuksia ja perusvapauksia verkossa.

EU on sitoutunut tukemaan tänään julkaistua kyberturvallisuusstrategiaa merkittävillä investoinneilla seuraavien seitsemän vuoden aikana. Investoinnit tehdään EU:n seuraavasta pitkän aikavälin talousarviosta erityisesti Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja Horisontti Eurooppa -ohjelman sekä EU:n elpymissuunnitelman kautta.

Strategia perustuu muun muassa tiedonantoon ”Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa” ja EU:n turvallisuusunionistrategiaan, ja se on keskeinen osa Euroopan elpymissuunnitelmaa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2391

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
16. joulukuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto