Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel16 december 2020Representationen i Finland

Ny EU-strategi för cybersäkerhet ska stärka resiliensen mot cyberhot

I dag presenterar kommissionen en ny EU-strategi för cybersäkerhet. Den kommer att stärka EU:s kollektiva resiliens mot cyberhot och bidra till att garantera att konsumenter och företag får full tillgång till digitala tjänster och verktyg som de kan...

Cybersäkerhet är en av kommissionens topprioriteringar och en hörnsten i det digitala Europa. Ökningen av antalet cyberattacker under coronakrisen har visat hur viktigt det är att skydda sjukhus, forskningscentrum och annan infrastruktur. Det krävs kraftfulla åtgärder på området för att framtidssäkra EU:s ekonomi och samhälle.

Den nya cybersäkerhetsstrategin går ut på att integrera cybersäkerheten i alla delar av leveranskedjan och den för ytterligare samman EU:s verksamheter och resurser inom de fyra cybersäkerhetsgrupperna, nämligen den inre marknaden, upprätthållande av lagen, diplomati och försvar.

Målet för den nya cybersäkerhetsstrategin är att garantera ett globalt och öppet internet samtidigt som den ska ha en skyddsfunktion – inte bara för garantera ett säkert internet, utan också för att slå vakt om europeiska värden och alla människors grundläggande rättigheter. Strategin innehåller konkreta förslag till lagstiftningsinitiativ, investeringsinitiativ och politiska initiativ på tre områden för EU-insatser. Områdena är följande: 1) Resiliens, teknisk suveränitet och ledarskap, 2) operativ kapacitet för att förebygga, avskräcka och reagera, och 3) en global och öppen cyberrymd genom ökat samarbete.

Kommissionen föreslår bland annat en reform av reglerna för nätverks- och informationssystem genom ett direktiv (det reviderade nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet eller NIS 2-direktivet) för att öka cyberresiliensnivån i kritiska offentliga och privata sektorer, såsom till exempel sjukhus och energinät.

För att stärka den operativa beredskapen håller kommissionen och medlemsländerna på att inrätta en gemensam cyberenhet. Enhetens uppgift är att stärka samarbetet mellan EU-organ och medlemsländernas myndigheter med ansvar för att förebygga, avskräcka och reagera på cyberattacker. Den ska bestå av representanter för civilsamfundet, rättsvårdande myndigheter, diplomatiska kretsar och cyberförsvaret.

På den internationella nivån kommer EU att intensifiera samarbetet med internationella partner för att stärka den regelbaserade världsordningen, främja internationell säkerhet och stabilitet i cyberrymden och skydda mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på nätet.

EU är fast beslutet att stödja den nya cybersäkerhetsstrategin genom omfattande investeringar under de kommande sju åren. Investeringarna ska göras genom EU:s nästa långtidsbudget, bland annat genom programmet för ett digitalt Europa och Horisont Europa samt EU:s återhämtningsplan.

Strategin grundar sig bland annat på meddelandet ”Att forma EU:s digitala framtid” och EU:s strategi för en säkerhetsunion, och utgör en central del av EU:s återhämtningsplan.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2391

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
16 december 2020
Upphovsman
Representationen i Finland