Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli24. helmikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

EU:n uusi strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään EU:n uuden strategian ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Strategiassa esitetään keinoja valmistautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Ilmastomuutos näkyy jo nyt Euroopassa ja muualla maailmassa kohtalokkaina helleaaltoina, tuhoisina kuivuuskausina, metsätuhoina ja merenpinnan nousuna. Tänään esitetyt ehdotukset pohjautuvat vuoden 2013 strategiaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Tavoitteena on siirtää painopiste ongelmien hahmottamisesta ratkaisuihin eli suunnittelusta käytännön toimiin.

Äärimmäiset sääilmiöt aiheuttavat yhä enemmän taloudellisia menetyksiä. EU:ssa näistä aiheutuu jo nyt vuosittain keskimäärin yli 12 miljardin euron lasku. Varovaisten arvioiden mukaan maapallon keskilämpötilan nousu kolmella celsiusasteella esiteollisesta kaudesta aiheuttaisi EU:n taloudelle vuositasolla vähintään 170 miljardin euron tappiot. Ilmastonmuutos vaikuttaa paitsi talouteen myös suoraan kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin Euroopassa. Helleaalloista joudutaan kärsimään yhä useammin. Vuoden 2019 tuhoisin luonnonkatastrofi koko maailmassa oli Euroopan helleaalto, joka koitui 2 500 ihmisen kohtaloksi.

EU:n sopeutumispyrkimysten on katettava kaikki yhteiskunnan osa-alueet sekä EU:ssa että globaalisti. Ilmastokestävä yhteiskunta pyritään toteuttamaan parantamalla tietämystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumisratkaisuista, tehostamalla sopeutumissuunnittelua ja ilmastoon liittyvien riskien arviointia, vauhdittamalla sopeutumistoimia sekä edistämällä ilmastokestävyyttä maailmanlaajuisesti.

Sopeutumisessa on voitava hyödyntää luotettavaa dataa ja riskinarvioinninmenetelmiä. Strategian toimilla lisätään sopeutumista koskevaa tietämystä. Tarkoituksena on kerätä enemmän ja laadukkaampaa dataa ilmastoon liittyvistä riskeistä ja menetyksistä ja tuoda sitä kaikkien saataville. Tarkoituksena on myös kehittää edelleen Euroopan ilmastonmuutosportaalia Climate-ADAPTia ja perustaa sen yhteyteen terveydenseurantakeskus, jotta voidaan paremmin jäljittää, analysoida ja ennaltaehkäistä ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia.

Ilmastonmuutos aiheuttaa vaikutuksia kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja talouden aloilla, joten sopeutumistoimien on oltava systeemisiä. Komissio aikoo jatkossakin nivoa ilmastokestävyyttä koskevat näkökohdat osaksi kaikkea toimintaansa. Se painottaa sopeutumisen nivomista osaksimakrotaloudellista ja finanssipolitiikkaa,luontopohjaisia ratkaisuja ja paikallisia sopeutumistoimia.

EU:n sopeutumispolitiikan on kuvastettava EU:n maailmanlaajuista johtoasemaa ilmastonmuutoksen hillinnän alalla. Pariisin sopimuksessa vahvistettiin sopeutumista koskeva maailmanlaajuinen tavoite ja korostettiin sopeutumista kestävän kehityksen avaintekijänä. EU aikoo edistää kansallisia, alueellisia ja paikallisia lähestymistapoja sopeutumiseen kiinnittäen erityistä huomiota sopeutumiseen Afrikassa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa. EU lisää tukea ilmastokestävyydelle ja valmiuksille kansainvälisellä tasolla tarjoamalla resursseja, priorisoimalla toimia ja lisäämällä vaikuttavuutta. Tätä vartenlisätään kansainvälistä rahoitusta ja vahvistetaan maailmanlaajuista sitoutumista ja vuoropuhelua sopeutumisen alalla. EU aikoo myös tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa kansainvälisen ilmastorahoitusvajeen kaventamiseksi.

Tausta

Euroopan komissio ilmoitti tästä uudesta EU:n sopeutumisstrategiasta tiedonannossaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta . Uusi strategia perustuu osaltaan vuonna 2018 tehtyyn vuoden 2013 strategian arviointiin ja touko-elokuussa 2020 toteutettuun julkiseen kuulemiseen . Eurooppalaista ilmastolakia koskeva ehdotus luo perustan korkeammalle tavoitetasolle. Siinä yhdistetään Pariisin ilmastosopimuksen 7 artiklan globaali sopeutumistavoite ja YK:n kestävän kehityksen tavoite 13 osaksi EU:n lainsäädäntöä. Ehdotuksessa sitoutetaan EU ja EU-maat edistämään jatkuvasti sopeutumisvalmiuksia, vahvistamaan häiriönsietokykyä ja vähentämään haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen suhteen. Uusi sopeutumisstrategia auttaa viemään tämän pyrkimyksen käytännön tasolle.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_663

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
24. helmikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto