Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote17. toukokuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

EU:n tulliuudistus -  sääntöjä yksinkertaistamalla hyötyjä kuluttajille ja yrityksille

EU:n tulliuudistus: Yksinkertaisempi, älykkäämpi ja turvallisempi datavetoinen tulliliitto

Komissio esitti tänään ehdotukset, joilla EU:n tulliliittoa uudistetaan kunnianhimoisemmin ja laajemmin kuin koskaan aiemmin sitten sen perustamisen vuonna 1968. EU:n tulliliittoa digitalisoidaan esimerkiksi tekoälyn avulla, mikä tekee tulliprosesseista yksinkertaisempia yrityksille ja etenkin kaikkein luotettavimmille toimijoille.

Digitalisaation ansiosta raskaita tullimenettelyjä voidaan keventää ja perinteiset tuontivalvonnassa käytettävät ilmoitukset korvata dataa hyödyntäen. Samalla tulliviranomaiset saavat tarvitsemansa välineet ja resurssit voidakseen asianmukaisesti arvioida ja estää sellaisen tuonnin, joka aiheuttaa todellisia riskejä EU:lle sekä sen kansalaisille ja taloudelle.

Tämänpäiväisellä uudistuksella lievennetään EU:n tullitoimintaan nykyisin kohdistuvia paineita, joita ovat esim. kaupan määrän ja erityisesti verkkokaupan valtava kasvu, rajoilla tarkastettavien EU:n tuotevaatimusten nopeasti kasvava määrä sekä geopoliittisten realiteettien muuttuminen. Sen myötä tullikehys soveltuu paremmin vihreämpään ja digitaalisempaan aikakauteen, mikä tekee sisämarkkinoista suojatummat ja kilpailukykyisemmät. Uudistus yksinkertaistaa ja järkiperäistää kaupan alan toimijoiden tulliraportointivelvoitteita, sillä esim. tuontiprosessien loppuun saattaminen nopeutuu, käytössä on vain yksi EU:n rajapinta ja tietojen uudelleenkäyttö helpottuu.

Uusi EU:n tulliviranomainen valvoo EU:n tullidatakeskusta. Datakeskus korvaa ajan mittaan EU-maiden nykyisen tietoteknisen tulli-infrastruktuurin, mikä vähentää niiden toimintakustannuksia jopa 2 miljardia euroa vuodessa. Uusi viranomainen auttaa myös parantamaan riskinhallintaa ja tullitarkastuksia EU:ssa.

Uusi kumppanuus yritysten kanssa

Uudistetussa EU:n tulliliitossa yritykset, jotka haluavat tuoda tavaroita EU:hun, voivat kirjata kaikki tuotteitaan ja toimitusketjujaan koskevat tiedot yhteen verkkoympäristöön eli uuteen EU:n tullidatakeskukseen.

Samaan aikaan yritysten tarvitsee tullitietojaan toimittaessaan käyttää vain yhtä portaalia ja toimittaa tiedot peräkkäistoimituksista vain yhden kerran. Joissakin tapauksissa, joissa liiketoimintaprosessit ja toimitusketjut ovat täysin avoimia, luotettavien ja tarkastettujen (”Trust and Check”) toimijoiden tavarat luovutetaan liikkeeseen EU:ssa ilman tulliviranomaisten aktiivisia toimia. Tällaisten luotettavien ja tarkastettujen toimijoiden kategoria vahvistaa jo olemassa olevaa valtuutettujen talouden toimijoiden (AEO) ohjelmaa.

EU:n tullidatakeskus mahdollistaa tavaroiden tuonnin EU:hun mahdollisimman vähäisin tullitoimin riskeeraamatta kuitenkaan turvallisuutta, vaarattomuutta ja petostentorjuntaa koskevia vaatimuksia.

Ehdotusten mukaan datakeskus avataan verkkolähetyksille vuonna 2028, ja muut tuojat alkavat käyttää sitä (vapaaehtoisesti) vuonna 2032. Luotettavat ja tarkastetut toimijat voivat myös tehdä tulliselvityksensä sijoittautumisjäsenvaltionsa tulliviranomaisille riippumatta siitä, mihin EU:ssa tavarat saapuvat.

Älykkäämpi lähestymistapa tullitarkastuksiin

Ehdotettu uusi järjestelmä antaa tulliviranomaisille laajan käsityksen EU:hun tuotavien tavaroiden toimitusketjuista ja tuotantoprosesseista. Kaikilla jäsenmailla on pääsy reaaliaikaisiin tietoihin, ja ne voivat yhdistää tietoja reagoidakseen riskeihin nopeammin, johdonmukaisemmin ja tehokkaammin.

Tekoälyä käytetään tietojen analysointiin ja seurantaan sekä ongelmien ennustamiseen jopa ennen kuin tavarat ovat aloittaneet matkansa kohti EU:ta. Näin EU:n tulliviranomaiset voivat keskittää resurssinsa kaikkein tärkeimpiin toimiin. Keskeistä on muun muassa estää vaarallisten tai laittomien tavaroiden pääsy unioniin ja soveltaa EU-lainsäädäntöä, jolla kielletään tiettyjen, EU:n yhteisiä arvoja vastaan sotivien tavaroiden tuonti. Arvot voivat olla yhteydessä esimerkiksi ilmastomuutokseen, metsäkatoon tai pakkotyöhön. Uusi lähestymistapa auttaa myös varmistamaan, että tullit ja verot kannetaan asianmukaisesti kansallisiin ja EU:n talousarvioihin.

Uusi järjestelmä parantaa merkittävästi tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten sekä lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä EU:n ja kansallisella tasolla, sillä kyseiset viranomaiset muun muassa jakaisivat tietoja tullidatakeskuksen kautta.

Nykyaikaisempi lähestymistapa verkkokauppaan

Tämänpäiväisellä uudistuksella verkkoalustoista tulee keskeisiä toimijoita sen varmistamisessa, että verkossa EU:hun myytävät tavarat täyttävät kaikki tullivelvoitteet. Tämä on merkittävä poikkeus nykyisestä tullijärjestelmästä, jossa vastuu kuuluu yksittäisille kuluttajille ja liikenteenharjoittajille. Alustojen vastuulla on varmistaa, että tullit ja arvonlisävero maksetaan ostohetkellä, jolloin kuluttajille ei enää myöhemmin aiheudu piileviä kustannuksia tai yllättävää paperityötä, kun paketti saapuu. Koska verkkoalustat ovat varsinaisia tuojia, EU:n kuluttajat voivat vakuuttua siitä, että kaikki tullit on maksettu ja että he voivat tehdä ostoksia turvallisesti EU:n ympäristö-, turvallisuus- ja eettisten normien mukaisesti.

Samalla uudistuksella lopetetaan alle 150 euron arvoisten tavaroiden tullittomuus. Tätä porsaanreikää käytetään jatkuvasti hyväksi petostapauksissa. EU:hun saapuvien pakettien arvo on jopa 65 prosentissa tapauksista ilmoitettu liian alhaiseksi tuontitullien välttämiseksi.

Uudistuksella yksinkertaistetaan myös sitä, miten EU:n ulkopuolelta yleisimmin ostettavien, arvoltaan vähäisten tavaroiden tullit lasketaan, sillä mahdollisia tulliluokkia on vain neljä nykyisten tuhansien luokkien sijaan. Tämä helpottaa huomattavasti pienten pakettien tullien laskemista ja auttaa sekä alustoja että tulliviranomaisia hallinnoimaan paremmin EU:n ulkopuolelta tehtäviä verkkohankintoja, joiden arvo on miljardi euroa vuodessa. Se poistaa myös petosten mahdollisuuden. Uuden räätälöidyn verkkokauppajärjestelmän odotetaan lisäävän tullituloja noin miljardi euroa vuodessa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_2643       

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
17. toukokuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto