Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli19. tammikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

EU:n talous- ja rahoitusjärjestelmään lisää läpinäkyvyyttä, vakautta ja häiriönsietokykyä

Euroopan komissio esitteli tänään uuden strategian, jolla lisätään EU:n talous- ja rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyttä, vakautta ja häiriönsietokykyä tulevina vuosina. Strategian tavoitteena on vahvistaa EU:n johtavaa roolia talouden ohjaamisessa ja...

”EU on monenvälisyyden vankka kannattaja ja sitoutunut tiiviiseen yhteistyöhön kumppaniensa kanssa,” sanoo komission johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis. ”Samalla EU:n olisi lujitettava kansainvälistä asemaansa talous- ja rahoitusasioissa. Strategiassa esitetään keskeiset keinot, joilla tähän päästään. Erityisesti euron käyttöä maailmanlaajuisesti on syytä lisätä. Strategiassa tarkastellaan myös tapoja vahvistaa rahoitusjärjestelmämme perustana olevaa infrastruktuuria ja pyrkiä maailmanlaajuiseen johtoasemaan ns. vihreässä ja digitaalisessa rahoituksessa”.

”Parantaessaan taloutensa kykyä sietää häiriöitä EU:n on myös puolustettava itseään paremmin muiden tahojen vilpillisiltä ja laittomilta käytännöiltä. Kun tällaisia käytäntöjä esiintyy, meidän olisi toimittava päättäväisesti ja määrätietoisesti. Juuri tämän vuoksi EU:n pakotteiden uskottava täytäntöönpano on niin tärkeää”, Dombrovskis toteaa.

Strategiassa ehdotettu lähestymistapa muodostuu kolmesta toisiaan vahvistavasta toimintatavasta.

Ensinnäkin aiotaan vahvistaa euron kansainvälistä asemaa, muun muassa edistämällä sen käyttöä EU:n kauppakumppanien kanssa. Lisäksi halutaan vahvistaa euron asemaa kansainvälisenä viitevaluuttana energia- ja perushyödykealalla, myös kehittyvillä aloilla, kuten vetyalalla.

Komissio tukee myös Euroopan keskuspankin (EKP) työtä sen selvittäessä mahdollisuuksia ottaa käyttöön käteisrahaa täydentävä digitaalinen euro.

Toiseksi aiotaan kehittää edelleen EU:n rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja ja parantaa niiden häiriönsietokykyä. Tämä koskee myös suojautumista EU:n ulkopuolisten tahojen soveltamien sanktioiden vaikutuksilta.

Kolmanneksi aiotaan edistää EU:n omien pakotteiden yhdenmukaista toteutusta ja täytäntöönpanoa. Komissio perustaa tämän vuoden aikana erityisen pakotetietorekisterin, jonka kautta EU-maat ja komissio voivat raportoida ja vaihtaa tietoa pakotteista ja niiden täytäntöönpanosta.

Komissio aikoo lisäksi perustaa yhteistyössä jäsenmaiden kanssa keskitetyn yhteyspisteen sellaisia pakotteisiin ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä varten, joilla on rajat ylittäviä ulottuvuuksia.

Tänään esitelty strategia kuvastaa komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin pyrkimystä vahvistaa geopoliittista näkökulmaa komission toiminnassa ja on jatkoa komission toukokuussa 2020 antamalle tiedonannolle ”Euroopan h-hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle”.

Strategia perustuu euron kansainvälisestä roolista vuonna 2018 annettuun tiedonantoon, jossa keskityttiin talous- ja rahaliiton (EMU) vahvistamiseen ja syventämiseen.

Strategiassa otetaan huomioon myös Next Generation EU -elpymissuunnitelma, jonka on määrä auttaa Euroopan talouksia toipumaan kriisistä vihreää ja digitaalista siirtymää tukevalla tavalla.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_108

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
19. tammikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto