Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 januari 2021Representationen i Finland

Mer öppenhet, styrka och motståndskraft i EU:s ekonomiska och finansiella system

EU-kommissionen presenterar i dag en ny strategi för att stimulera öppenheten, styrkan och motståndskraften i EU:s ekonomiska och finansiella system under de kommande åren. Syftet med strategin är att stärka EU:s roll i den globala ekonomiska...

”EU förespråkar multilateralism och är fast beslutet att samarbeta nära med sina partner”, säger EU-kommissionens verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för en ekonomi för människor. ”Samtidigt bör EU befästa sin internationella ställning i ekonomiska och finansiella termer. I strategin fastställs de viktigaste sätten att uppnå detta, bland annat genom att främja en global användning av EU:s gemensamma valuta – euron. Sätt att stärka den infrastruktur som ligger till grund för vårt finansiella system undersöks också, och hur vi kan uppnå globalt ledarskap inom grön och digital finansiering.”

”Vid utformningen av en mer motståndskraftig ekonomi måste EU också bättre försvara sig mot illojala och olagliga metoder från övriga världen. När sådana uppdagas bör vi agera beslutsamt och kraftfullt, och därför är det så viktigt att EU:s sanktioner verkställs på ett trovärdigt sätt”, betonar Dombrovskis.

Den föreslagna strategin bygger på tre ömsesidigt förstärkande pelare.

För det första ska kommissionen verka för att euron får en starkare internationell roll, bland annat genom att nå ut till partnerländer utanför EU för att främja användningen av euron som valuta. Dessutom strävar kommissionen efter att främja eurons ställning som internationell referensvaluta inom energi- och råvarusektorn, bland annat för framväxande energibärare, såsom till exempel väte.

Kommissionen stöder också Europeiska centralbankens (ECB) arbete med ett eventuellt införande av en digital euro som ett komplement till kontanter.

För det andra ska kommissionen vidareutveckla EU:s finansmarknadsinfrastrukturer och förbättra deras motståndskraft. Detta omfattar även att skydda EU när andra länder tillämpar extraterritoriella sanktioner

För det tredje ska kommissonen ytterligare främja ett enhetligt genomförande och en enhetlig tillämpning av EU:s egna sanktioner. I år kommer kommissionen att ta fram en databas för informationsutbyte om sanktioner, för att på så sätt effektivisera rapporteringen om och utbytet av information mellan medlemsländerna och kommissionen om genomförandet och tillämpningen av sanktioner.

Dessutom avser kommissionen att i samarbete med medlemsländerna inrätta en samlad kontaktpunkt för tillämpnings- och genomförandefrågor med gränsöverskridande dimensioner.

Strategin som presenteras i dag ligger i linje med ordförande Ursula von der Leyens plan om kommissionens geopolitiska ambitioner och följer kommissionens meddelande från maj 2020, ”EU vid ett vägskäl: bygga upp och bygga nytt för nästa generation”. Strategin bygger på 2018 års meddelande om eurons internationella roll, vars fokus låg på en förstärkning och fördjupning av Ekonomiska och monetära unionen (EMU).

I strategin omnämns också återhämtningsplanen Next Generation EU, som EU har antagit för att hjälpa Europas ekonomier att återhämta sig från krisen och ta sig an den gröna och digitala omställningen.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_108

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
19 januari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland