Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote16. maaliskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

EU:n kilpailukyky vuoden 2030 jälkeen: katse 30-vuotiaiden sisämarkkinoiden tulevaisuuteen

EU:n kilpailukyky vuoden 2030 jälkeen: katse 30-vuotiaiden sisämarkkinoiden tulevaisuuteen

Komissio on tänään julkaissut kaksi tiedonantoa, joissa juhlistetaan 30-vuotiaita sisämarkkinoita ja esitetään, miten EU:n pitkän aikavälin kilpailukyky voidaan turvata.

Sisämarkkinat ovat epäilemättä EU:n yhteiskunnan ja talouden moottori. Esteiden vähentäminen ja yhdentyminen erityisesti palvelujen osalta on olennaisen tärkeää, jotta sisämarkkinat säilyisivät EU:n kilpailukyvyn keskeisenä veturina. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa EU:lla on ratkaisun paikka. Sen on onnistuttava sekä vihreässä että digitaalisessa siirtymässä ja pysyttävä houkuttelevana paikkana yrityksille.

Kilpailukykyä koskevassa pitkän aikavälin näkemyksessä hahmotellaan, miten EU voi hyödyntää vahvuuksiaan ja saavuttaa muutakin kuin vain kuroa umpeen kasvu- ja innovointikuilun. Tulevaisuuteen suuntautuva, hyvin määritelty ja koordinoitu EU:n kehys edistää kukoistavia yrityksiä, jotka pystyvät kilpailemaan maailmanmarkkinoilla houkuttelevilla työpaikoilla ja asettavat maailmanlaajuisia standardeja.

 

SISÄMARKKINAT 30 VUOTTA

Sisämarkkinat ovat paljon muutakin kuin oikeudellinen kehys tai vain markkinat: ne ovat vapauden, edistyksen, mahdollisuuksien, kasvun, yhteisen vaurauden, häiriönsietokyvyn ja geopoliittisen kehityksen väline. EU:n yhteiset sisämarkkinat ovat maailman suurimmat, jonka alueella on 440 miljoonaa kansalaista, 23 miljoonaa yritystä, mikä vastaa 15:tä prosenttia maailman BKT:stä. Silti se on edelleen yksi ulospäin suuntautuneimmista markkinoista.

Sisämarkkinat ovat EU:n keskeinen voimavara ja kilpailukyvyn veturi. Sisämarkkinoiden on edelleen mukauduttava uusiin realiteetteihin ja otettava huomioon muuttuva geopoliittinen ympäristö, teknologian kehitys, vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä sekä tarve parantaa EU:n pitkän aikavälin kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Huomiota on edelleen kiinnitettävä voimassa olevien sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon valvontaan ja jäsenvaltioiden tasolla olevien esteiden poistamiseen.  Lisäksi on edelleen edistettävä sisämarkkinoiden vihreää ja digitaalista ulottuvuutta.

 

PITKÄN AIKAVÄLIN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN

Kilpailukyvyn edistämiseksi komissio ehdottaa työskentelyä etenkin seuraavilla yhdeksällä alalla:

• toimivat sisämarkkinat laajentamalla ja syventämällä niitä

• yksityisen pääoman ja investointien saatavuus

• julkiset investoinnit ja infrastruktuuri

• tutkimus ja innovointi

• energia uusiutuvien energialähteiden nopean käyttöönoton, energiajärjestelmien digitalisoinnin ja energian varastointilaitosten kautta

• kiertotalous edistämällä siirtymistä kohti kiertotaloutta

• digitalisaatio

• koulutus ja osaaminen kehittämällä ja tunnustamalla taitoja

• kauppa ja avoin strateginen riippumattomuus jatkamalla markkinoiden avaamista EU:n yrityksille.

Näiden yhdeksän alan tueksi komissio työskentelee toisena toimenpiteenä aktiivisesti kilpailukyvyn ja kasvuun kannalta paremman sääntelykehyksen luomiseksi.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_1668

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
16. maaliskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto