Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké16 mars 2023Representationen i Finland

​​​​​​​EU:s konkurrenskraft efter 2030: Vi blickar mot framtiden när den inre marknaden fyller 30 år

EU:s konkurrenskraft efter 2030: Vi blickar mot framtiden när den inre marknaden fyller 30 år

I dag offentliggör EU-kommissionen två meddelanden för att fira den inre marknadens 30-årsjubileum och staka ut vägen för ett konkurrenskraftigt EU på lång sikt. Den inre marknaden är onekligen motorn för både samhället och ekonomin i hela EU. Att ytterligare undanröja hinder och öka integrationen på den inre marknaden, framför allt för tjänster, är oumbärligt för att den inre marknaden ska förbli den främsta drivkraften för konkurrenskraften i EU.

I det nuvarande geopolitiska läget befinner EU sig vid ett vägskäl när det kommer till att lyckas med den gröna och den digitala omställningen samt att förbli attraktivt för företag.

Översikten av EU:s långsiktiga konkurrenskraft beskriver hur unionen kan slå mynt av sina styrkor och uppnå mer än att bara överbygga tillväxt- och innovationsklyftan. Ett framtidsinriktat, väldefinierat och samordnat EU-ramverk kommer att leda till blomstrande företag som kan stå sig på den globala marknaden och som erbjuder attraktiva arbetsplatser. Dessutom kommer det att skapa globala standarder.

Den inre marknaden firar 30 år

Vår inre marknad är så mycket mer än ett rättsligt ramverk eller bara en marknad – det är område med frihet, framsteg, möjligheter, tillväxt, delat välstånd och motståndskraft. Med 440 miljoner medborgare, 23 miljoner företag, 15 procent av världens BNP, är EU:s inre marknad världens största integrerade inre marknad, samtidigt som den förblir en av världens mest utåtblickande inre marknader.

Den inre marknaden är EU:s främsta tillgång och konkurrenskraftens största drivkraft. Det är viktigt att den fortsätter att anpassa sig till nya förhållanden och tar den föränderliga geopolitiska situationen i beaktande, liksom även den tekniska utvecklingen, den gröna och den digitala omställningen, och behovet av att öka EU:s konkurrenskraft och produktivitet på lång sikt.

Det behövs förnyat fokus på att stärka befintliga regler för den inre marknaden och att undanröja hinder på medlemslandsnivå. Dessutom måste vi fortsätta att främja den inre marknadens gröna och digitala dimension.

Att främja långsiktig konkurrenskaft

För att främja EU:s konkurrenskraft föreslår kommissionen att unionen ska arbeta utgående från nio teser som alla ska stärka varandra. Därutöver kommer kommissionen att aktivt arbeta för ett regelverk som är mer lämpat för konkurrenskraft och tillväxt.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_1668

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
16 mars 2023
Upphovsman
Representationen i Finland