Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli24. helmikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

EU-komissiolta ehdotus uudeksi verkkovierailuasetukseksi

Komissio ehdottaa uutta asetusta lisämaksuttomien verkkovierailujen varmistamiseksi. Komission tänään esittämä verkkovierailuasetus varmistaa, että eurooppalaiset voivat jatkossakin käyttää verkkovierailupalveluja lisämaksuitta matkustaessaan EU:ssa...

Tämän lisäksi asetuksella parannetaan matkailijoille tarjottavia verkkovierailupalveluja. Kuluttajilla on esimerkiksi oikeus yhtä laadukkaaseen ja nopeaan mobiiliverkkoyhteyteen kuin kotimaassaan. Uusilla säännöillä myös varmistetaan hätäpalvelujen tehokas saatavuus ja vaihtoehtoiset tavat soittaa hätänumeroon vammaisia henkilöitä varten ja lisätään kuluttajien tietoisuutta maksuista, joita lisäarvopalvelujen käytöstä saatetaan periä verkkovierailujen yhteydessä.

Sama palvelun laatu kotimaassa ja ulkomailla

Tuoreimmassa Eurobarometri-kyselyssä 33 prosenttia EU:ssa matkustaneista kertoi kokeneensa mobiiliverkon matkalla hitaammaksi kuin kotimaassa yleensä ja 28 prosenttia sanoi, että verkkostandardi oli matalampi kuin kotimaassa (esim. 3G 4G:n sijaan). Tänään ehdotetuilla uusilla säännöillä on tarkoitus varmistaa kansalaisille ja yrityksille laadultaan vastaavat palvelut kuin kotimaassa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakkaan liittymäsopimukseen sisältyy 4G- tai 5G-yhteys, verkkonopeudet eivät saa verkkovierailun aikana olla tätä hitaampia, jos 4G- ja 5G-verkkoja on käytettävissä. 5G-palveluja tilaavien on saatava tieto siitä, että he voivat käyttää tiettyjä sovelluksia ja palveluja verkkovierailun aikana.

Hätäpalvelujen tehokas saatavuus ulkomailla

Ehdotetulla asetuksella pyritään varmistamaan, että verkkovierailuasiakkaat voivat käyttää hätäpalveluja saumattomasti maksutta ja äänipuhelujen lisäksi myös esimerkiksi tekstiviesteillä tai hätäsovelluksilla. Lisäksi matkustajille tulisi tiedottaa siitä, miten he voivat käyttää hätäpalveluja matkan kohteena olevassa EU-maassa. Nämä tiedot tulisi antaa myös vammaisille tarkoitetuista palveluista.

Yllätyshintojen ja jättilaskujen välttäminen

Verkkovierailun aikana matkailijoiden pitäisi voida huoletta soittaa lisäarvopalveluihin, kuten teknisiin neuvontapalveluihin, lentoyhtiöiden tai vakuutusyhtiöiden asiakaspalveluihin ja myös ilmaisnumeroihin, joihin voi liittyä odottamattomia verkkovierailumaksuja. Uusien verkkovierailusääntöjen mukaan operaattorien on annettava kuluttajille riittävästi tietoa lisäkustannuksista, joita heille voi aiheutua lisäarvopalvelujen käytöstä verkkovierailun aikana.

Verkkovierailujen kestävyys operaattoreiden kannalta

Uudet säännöt takaavat, että maksuttomat verkkovierailut ja kuluttajille koituvat lisäedut ovat operaattoreiden kannalta kestäviä. Säännöt alentavat edelleen verkkovierailujen tukkuhintoja eli hintoja, joita operaattorit veloittavat toisiltaan verkkonsa käytöstä, kun niiden asiakkaat matkustavat ulkomailla. Operaattorien toisiltaan perimät hinnat on rajattu tasolle, jolla operaattorit voivat kattaa verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset. Samalla säilytetään kannustimet investoida verkkoihin ja vältetään kotimaisen kilpailun vääristyminen vierailuverkon markkinoilla.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_653

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
24. helmikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto