Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 februari 2021Representationen i Finland

EU-kommissionen föreslår ny förordning för fortsatt gratis roaming inom EU

EU-kommissionen föreslår i dag en ny roamingförordning, med målet att medborgare på resa inom EU ska kunna fortsätta att använda roaming utan extra avgifter. Förslaget till förordning innebär att de nuvarande reglerna som löper ut 2022 kommer att...

Dessutom ska förordningen säkerställa bättre roamingtjänster för resenärerna. Konsumenterna kommer till exempel att ha rätt till mobilnätsanslutning utomlands med samma kvalitet och hastighet som i hemlandet. De nya reglerna kommer också att ge en säker tillgång till larmtjänster, även via alternativa kanaler för personer med funktionsnedsättning, samt öka konsumenternas medvetenhet om eventuella avgifter för att använda mervärdestjänster vid roaming.

Samma tjänstekvalitet hemma och utomlands

Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen uppgav 33 procent av de tillfrågade att de under utrikesresor inom EU hade lägre mobilhastighet än i hemlandet, och 28 procent att nätstandarden var lägre än hemma (till exempel 3G i stället för 4G). Ett mål med de nya regler som kommissionen föreslår i dag är att medborgare och företag ska ha samma tjänstekvalitet som hemma. Detta innebär att om datatrafik med 4G, och i allt högre grad 5G, ingår som en del i deras abonnemang bör de inte ha lägre näthastigheter vid roaming, om sådana nät finns tillgängliga. När det gäller 5G-tjänster behöver konsumenterna veta att de kan använda vissa tillämpningar och tjänster även via roaming.

Verklig tillgång till larmtjänster utomlands

Den föreslagna förordningen har som mål att roamingkunder ska ha kontinuerlig och kostnadsfri tillgång till larmtjänster, även via alternativ till röstsamtal, såsom sms eller appar för larmkommunikation. Dessutom bör resenärerna informeras om hur man når larmtjänster, inklusive sådana som är utformade för personer med funktionsnedsättning, i det EU-land som besöks.

Stopp för oväntat höga kostnader och dyra räkningar

Resenärer som använder roaming bör tryggt kunna ringa nummer som ger tillgång till mervärdestjänster, exempelvis it-support, kundservice hos flygbolag eller försäkringsbolag, eller till och med gratisnummer, som kan medföra oväntade roamingavgifter. Enligt de nya roamingreglerna ska operatörerna ge konsumenterna tillräcklig information om de ökade kostnader som kan uppstå när mervärdestjänster används via roaming.

Hållbar roaming för operatörer

De nya reglerna kommer att säkerställa att roaming utan avgifter och med fler fördelar för konsumenterna inte medför en ohållbar situation för operatörerna. Reglerna innebär ytterligare sänkningar av roamingpriserna i grossistledet, dvs. de priser som operatörerna får ta ut av varandra för användning av respektive nät när kunderna reser utomlands. De pristak som tillämpas mellan operatörer fastställs på en nivå som gör det möjligt att täcka kostnaderna för att tillhandahålla roamingtjänster. Nivån innebär samtidigt att incitamenten för nätinvesteringar bevaras och att snedvridning av konkurrensen motverkas på de besökta ländernas inhemska marknader.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_653

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
24 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland