Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli21. huhtikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Digitalisaatio: Komissio ehdottaa uusia sääntöjä ja toimia huippuosaamisen ja luottamuksen lisäämiseksi tekoälyalalla

Komissio ehdottaa tänään sääntöjä ja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman kärkialue luotettavan tekoälyn kehittämisessä. Kaikkien aikojen ensimmäisellä tekoälylainsäädännöllä ja uudella koordinoidulla suunnitelmalla taataan...

Uusi tekoälyasetus

Uudella tekoälyasetuksella varmistetaan, että eurooppalaiset voivat luottaa tekoälysovelluksiin. Oikein suhteutetuilla ja joustavilla säännöillä puututaan tekoälyjärjestelmien erityisiin riskeihin ja asetetaan alalle maailman korkeimmat normit.

Kun on kyse tekoälystä, luotettavuus on välttämätön edellytys, ei lisäominaisuus”, sanoo Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager. ”Uudet säännöt ovat tulevaisuussuuntautuneita ja innovaatioystävällisiä ja niitä sovelletaan vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä, eli kun EU:n kansalaisten turvallisuus ja perusoikeudet voivat vaarantua.

Uusia sääntöjä sovelletaan suoraan samalla tavoin kaikissa EU-maissa tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan tekoälymääritelmän pohjalta. Säännöt noudattavat riskiperusteista lähestymistapaa. Tekoälyjärjestelmät luokitellaan sen mukaan, katsotaanko niistä aiheutuvan ei-hyväksyttävä riski, suuri riski, vähäinen riski vai minimaalinen riski.

Tekoälyjärjestelmät, joista aiheutuvaa riskiä ei pidetä hyväksyttävänä eli joita pidetään selvänä uhkana ihmisten turvallisuudelle, toimeentulolle tai oikeuksille, kielletään. Näihin sisältyvät tekoälyjärjestelmät tai -sovellukset, joilla manipuloidaan ihmisen käyttäytymistä vapaan tahdon vastaisesti (esim. puhuvat lelut, jotka kannustavat vaaralliseen käyttäytymiseen), ja järjestelmät, joiden avulla valtiot pisteyttävät kansalaisia sosiaalisten tekijöiden perusteella.

Suuririskisiksi katsotaan tekoälyjärjestelmät, joita käytetään esimerkiksi kriittisissä infrastruktuureissa (esim. liikenteenohjauksessa), joissa ne voivat vaarantaa ihmisten hengen ja terveyden, tai oikeudenkäytössä ja demokraattisissa prosesseissa (esim. lain tulkinta konkreettisessa tilanteessa). Suuririskisiksi katsotaan myös muun muassa kaikki biometriset etätunnistusjärjestelmät. Suuririskisiä järjestelmiä saa tuoda markkinoille ainoastaan, jos ne täyttävät tiukat vaatimukset.

Tekoälyjärjestelmille, joista katsotaan aiheutuvan vähäinen riski, asetetaan tiettyjä läpinäkyvyysvaatimuksia: palvelurobottien (chatbottien) kaltaisia tekoälyyn perustuvia järjestelmiä käyttäessään käyttäjien olisi ymmärrettävä, että he ovat vuorovaikutuksessa koneen kanssa. Tällöin he voivat tehdä käytön suhteen tietoisia valintoja.

Asetusehdotus mahdollistaa tekoälyä hyödyntävien videopelien tai roskapostisuodattimien kaltaisten sovellusten vapaan käytön, sillä niistä aiheutuva riski ihmisten oikeuksille tai turvallisuudelle katsotaan minimaaliseksi tai olemattomaksi. Valtaosa tekoälyjärjestelmistä kuuluu tähän luokkaan. Asetusehdotuksella ei puututa näiden järjestelmien käyttöön.

Tekoälyä koskeva koordinoitu suunnitelma

Koordinoidussa suunnitelmassa hahmotellaan tarvittavat toimintapolitiikan muutokset ja investoinnit EU-maiden tasolla. Niiden avulla voidaan vahvistaa Euroopan johtoasemaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen, ihmiskeskeisen, turvallisen, osallistavan ja luotettavan tekoälyn kehittämisessä.

Vuonna 2018 julkaistun koordinoidun suunnitelman uudessa päivityksessä esitetään visio investointien nopeuttamiseksi. Tarkoituksena on tukea elpymistä sekä vauhdittaa kansallisten tekoälystrategioiden täytäntöönpanoa, vähentää hajanaisuutta ja vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Koneasetus

Koneisiin ja laitteisiin lukeutuu laaja valikoima kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita roboteista ruohonleikkureihin, 3D-tulostimiin, rakennuskoneisiin ja teollisuuden tuotantolinjoihin.

Konedirektiivi, jossa määriteltiin koneita koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset, korvataan uudella koneasetuksella. Asetuksella varmistetaan, että uuden sukupolven koneet ja laitteet ovat käyttäjille ja kuluttajille turvallisia.

Yritysten tarvitsee suorittaa vain yksi vaatimustenmukaisuuden arviointi, joka kattaa sekä uuden tekoälyasetuksen että koneasetusten vaatimukset.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1682

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
21. huhtikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto