Siirry pääsisältöön
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto

Työskentely EU:n toimielimissä

Vakinainen henkilöstö

EU:n toimielimissä työskentelee yli 40 000 henkilöä – pääasiassa Euroopan unionissa mutta myös eri puolilla maailmaa. EU-kansalaisena voit hakea työpaikkaa mistä tahansa EU:n toimielimestä. 

Vakituiset työntekijät valitaan niin kutsutuilla avoimilla kilpailuilla. Kilpailut järjestää keskitetysti EPSO (Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto).

Eri kilpailuihin osallistumisen edellytykset vaihtelevat, joten tutustu huolellisesti kilpailuilmoitukseen ennen hakemuksen jättämistä. 

Voit milloin tahansa luoda EPSOn verkkosivuilla käyttäjätilin ja EU-ansioluettelon, jolloin olet askeleen edellä, kun sinua kiinnostava kilpailu julkaistaan.

Huomaa, että EU:n henkilöstön on pystyttävä työskentelemään useammalla kuin yhdellä EU-kielellä.

EPSO – Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

Miksi lähteä EU-uralle?

Avoimet työpaikat ja avoimet kilpailut

Määräaikaiset työntekijät

EU:n toimielimissä, elimissä ja virastoissa on tarjolla myös määräaikaisia työpaikkoja – pääasiassa sopimussuhteisina toimihenkilöinä (sopimuksia kutsutaan monissa toimielimissä CAST-sopimuksiksi) tai väliaikaisina toimihenkilöinä (määräaikaiset työsuhteet, joiden työehdot vastaavat vakinaisen henkilöstön työehtoja). 

Joihinkin CAST-valintamenettelyihin on jatkuva haku. Tällöin voit jättää hakemuksesi milloin vain, ja kun jossakin toimielimessä on paikka avoinna, soveltuvia hakijoita haetaan ja kutsutaan valintamenettelyyn kiinnostuneiden hakijoiden tietokannasta.

Jos haluat työskennellä jossakin EU:n virastossa, tutustu niiden omilla verkkosivuilla ilmoitettuihin avoimiin työpaikkoihin.

Avoimet työpaikat ja avoimet kilpailut

Sopimussuhteiset kääntäjät (jatkuva haku)

Harjoittelu

Kaikilla EU:n toimielimillä on omat harjoitteluohjelmansa. 

Harjoittelu Euroopan komissiossa (Blue book -harjoittelut)

Euroopan komissio järjestää kaksi viiden kuukauden harjoittelujaksoa vuodessa:

  • harjoittelujakso maaliskuun alusta heinäkuun loppuun; hakuaika päättyy edeltävän vuoden elokuun lopussa
  • harjoittelujakso lokakuun alusta seuraavan vuoden helmikuun loppuun; hakuaika päättyy alkamisvuoden tammikuun lopussa.

Hakijan on jo hakuvaiheessa päätettävä, hakeeko hän yleiseen harjoitteluun vai kääntäjäharjoitteluun, josta saa lisätietoa jäljempänä. Samalla hakukierroksella ei siis ole mahdollista hakea molempiin.

Hakijan on oltava suorittanut joko alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto ennen hakuajan päättymistä. Jos hakija on EU:n kansalainen, hänen on osattava erittäin hyvin kahta EU:n virallista kieltä, joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa. Muilta kuin EU:n kansalaisilta edellytetään vain yhtä näistä kolmesta kielestä. Harjoittelijoille maksetaan apurahana noin 1350 euroa kuussa.

Viiden kuukauden mittaisen harjoittelujakson aikana voi hankkia ensi käden kokemusta komission toiminnasta ja laajemminkin EU:n toimielimistä. Kaikki komission eri pääosastot ottavat harjoittelijoita. Harjoittelupaikka on Brysselissä, Luxemburgissa tai komission edustustoissa. Lisäksi on mahdollista hakea esimerkiksi erityiseen tieteelliseen harjoitteluun Yhteiseen tutkimuskeskukseen.

Harjoittelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka on aiemmin toiminut harjoittelijana jossakin EU:n toimielimessä tai laitoksessa yli kuuden viikon ajan.

Harjoittelu EU:n toimielimissä

Harjoittelupaikat Euroopan komissiossa

19. TAMMIKUUTA 2022
Juuli Hakulinen
suomi
(207.66 KB - PDF)
Lataa

 

Tutustumisharjoittelu edustustossa

Euroopan komission Suomen-edustusto etsii tutustumisharjoitteluun oma-aloitteisia ja ahkeria opiskelijoita, joiden tehtäviin kuuluu avustaminen edustuston EU-aiheisessa mediaseurannassa, raporttien luonnostelu, erilaisten tilaisuuksien käytännön järjestelyt, monipuoliset toimistotyöt sekä avustavat tehtävät. Tutustumisharjoittelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden perehtyä ajankohtaisiin EU-asioihin ja tilaisuuden tutustua komission toimintaan käytännön työssä.

Hakijan tulee olla kirjoilla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Tutustumisharjoittelusta ei voida maksaa palkkaa tai muita korvauksia, mutta sen aloitusajankohdasta ja kestosta voidaan sopia melko joustavasti. Sopimuksen liitteiksi tarvitaan kopiot opiskelijakortista, KELA-kortista ja kuvallisesta henkilötodistuksesta. Lisäksi tarvitaan koko harjoittelun ajan voimassa oleva sairaus-, tapaturma- ja vastuuvakuutus.

Yhteydenotot: COMM-REP-FI-TRAININGatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-FI-TRAINING[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Euroopan komission Suomen-edustusto / Kati Havusalmi

Malminkatu 16, PL 1250, FI-00101 HELSINKI

Puh. (+358 9) 6226 5466, vaihde (+358 9) 6226 544

 

Kääntäjäharjoittelu

Tähtäätkö käännösalan ammattilaiseksi? Hanki arvokasta kokemusta Euroopan komission kääntäjäharjoittelijana! Euroopan komissio ottaa kahdesti vuodessa kääntämisen tai muiden käännöstoiminnan kannalta sopivien alojen korkeakoulututkinnon suorittaneita viiden kuukauden kääntäjäharjoitteluun käännöstoimen pääosastoon (DGT) Brysseliin ja Luxemburgiin.

Harjoittelijat kääntävät komission ammattikääntäjien opastuksella erityyppisiä tekstejä äidinkieleensä vähintään kahdesta EU-kielestä (joista yhden on oltava englanti, ranska tai saksa). Erityisesti englannin kielen vankka osaaminen on tärkeää. Parhaimmillaan hakijan kieliyhdistelmä sisältää sekä englannin että ranskan, mutta muutkin kieliyhdistelmät otetaan huomioon. Erinomainen äidinkielen taito on ehdoton edellytys.

Harjoitteluaikana saa käytännön käännöskokemusta ja hyödyllistä palautetta ammattikääntäjiltä. Työssä käytetään kääntämisen uusimpia sähköisiä apuvälineitä, esim. käännösmuistisovelluksia, konekäännösohjelmaa sekä termi- ja tietokantoja.

Harjoittelijoille maksetaan n. 1 220 euron kuukausittainen apuraha. Myös matkakustannuksista saa korvausta.

Viiden kuukauden harjoittelujen hakuajat ovat kunkin vuoden tammikuussa (saman vuoden lokakuussa alkava harjoittelu) ja heinä-elokuussa (seuraavan vuoden maaliskuussa alkava harjoittelu). Tarkat tiedot hakuajoista löydät sivulta https://traineeships.ec.europa.eu/. Viiden kuukauden harjoitteluun voi hakea ainoastaan kyseisen sivuston kautta.

Sinulla on harjoitteluun hakiessasi oltava vähintään kandidaatin tutkinto suoritettuna hakuajankohtaan mennessä. Tutkinnosta on oltava tutkintotodistus. Ikärajaa ei ole. Harjoittelijaksi ei kuitenkaan voi hakea, jos on aiemmin toiminut harjoittelijana jossakin EU:n toimielimessä tai virastossa yli kuuden viikon ajan. Kääntämiskoulutus lisää mahdollisuuksia tulla valituksi.

Katso video, jolla entiset kääntäjäharjoittelijat kertovat kokemuksiaan harjoittelusta Brysselissä tai Luxemburgissa.

Lue aiempien harjoittelijoiden kokemuksista

21. ELOKUUTA 2023
Liisa Oranta
suomi
(135.39 KB - PDF)
Lataa
21. ELOKUUTA 2023
Aslak Djupsjö
suomi
(111.91 KB - PDF)
Lataa
8. HELMIKUUTA 2023
Sonia Gonçalves Torres Mäkinen
suomi
(622.28 KB - PDF)
Lataa
23. SYYSKUUTA 2022
Elina Nuutinen
suomi
(347.68 KB - PDF)
Lataa
25. ELOKUUTA 2022
Susanna Brotkin
suomi
(257.72 KB - PDF)
Lataa
7. TAMMIKUUTA 2022
Miia Toivari
suomi
(207.07 KB - PDF)
Lataa
7. TAMMIKUUTA 2022
Minna Pukari
suomi
(192.38 KB - PDF)
Lataa

 

Tutustumisharjoittelu käännöstoimen pääosastolla

Euroopan komission käännöstoimen pääosasto (DGT) tarjoaa mahdollisuuden osallistua palkattomaan tutustumisharjoitteluun Brysselissä tai Luxemburgissa. DGT:n suomen kielen osastossa tutustumisharjoittelun kesto on yleensä neljä viikkoa, erityistapauksissa pidempikin ajanjakso voi tulla kysymykseen.

Tutustumisharjoittelu on tarkoitettu ennen kaikkea opintojensa loppuvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille. Harjoittelijalta ei edellytetä tutkintoa. Harjoittelijaksi ei kuitenkaan voi hakea, jos on aiemmin toiminut harjoittelijana jossakin EU:n toimielimessä tai virastossa yli kuuden viikon ajan. Kääntämiskoulutus lisää mahdollisuuksia tulla valituksi.

Palkattomaan tutustumisharjoitteluun käännöstoimen pääosastoon voivat opiskelijoiden lisäksi hakea myös kääntämiseen liittyvissä tehtävissä toimivat julkishallinnon virkamiehet ja asiantuntijat sekä korkeakoulujen opettajat ja tutkijat.

Harjoittelija saa erinomaisen tilaisuuden tutustua käytännössä komission käännöstoimintaan, käännösperiaatteisiin ja kääntämisen apuvälineisiin (termipankit ja tekstitietokannat, käännösmuistiteknologia, konekääntäminen ym.). Harjoittelijat suorittavat autenttisia käännöstoimeksiantoja kokeneiden ammattikääntäjien opastuksella. Käännökset tehdään suomen kieleen.

Harjoittelijalla tulisi erinomaisen suomen kielen taidon lisäksi olla käännöstyön edellyttämä kielitaito vähintään kahdessa muussa EU-kielessä (joista yhden on oltava englanti, ranska tai saksa). Erityisesti englannin kielen vankka osaaminen on tärkeää.

Käytännössä sopivimpia harjoittelukuukausia ovat kesä–syyskuu. Harjoitteluajalta ei makseta mitään korvausta.

Tutustumisharjoittelua koskevat vapaamuotoiset hakemukset laaditaan suomeksi. Niihin on kuitenkin sisällytettävä Europass-muodossa (ks. http://europass.cedefop.europa.eu/fi/documents/curriculum-vitae) oleva ansioluettelo englannin-, ranskan- tai saksankielisenä.

Opiskelijahakijan tulisi jo ennen hakemuksen lähettämistä varmistaa, että hänen yliopistonsa tai korkeakoulunsa hyväksyy tutustumisharjoittelun ja antaa sille tukensa. Yliopiston tai korkeakoulun edustajan tulee myöhemmässä vaiheessa hyväksynnän osoitukseksi allekirjoittaa harjoittelijan harjoittelusopimus. Harjoittelusopimus lähetetään allekirjoitettavaksi sen jälkeen, kun tutustumisharjoitteluun hyväksytty hakija on vahvistanut saapumisensa. Harjoittelusopimuksen allekirjoittaminen ei muulla tavoin velvoita yliopistoa/korkeakoulua.

Hakemukset tulee lähettää viimeistään 21. maaliskuuta käännöstoimen pääosaston suomen kielen osastolle sähköpostiosoitteeseen DGT-FI-0-SECRETARIATatec [dot] europa [dot] eu (DGT-FI-0-SECRETARIAT[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Lisätietoja kääntäjäharjoitteluista antaa Terttu Jokela Euroopan komission Suomen-edustustosta, puh. (09) 6226 5480, %20terttu [dot] jokelaatec [dot] europa [dot] eu (terttu[dot]jokela[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Harjoittelupaikat Euroopan komissiossa

Käännöstoimen pääosasto (DGT)