Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote8. joulukuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

​​​​​​​Verotus: Alv-petosten torjunnassa ja EU-yritysten tukemisessa siirrytään digiaikaan

Alv-petosten torjunnassa ja EU-yritysten tukemisessa siirrytään digiaikaan

Euroopan komissio on tänään ehdottanut toimenpiteitä, joilla nykyaikaistetaan ja parannetaan EU:n alv-järjestelmän toimivuutta yritysten kannalta ja parannetaan sen kykyä torjua petoksia pidemmälle viedyn digitalisaation avulla. Tänään annetulla ehdotuksella pyritään myös vastaamaan alustatalouden kehittymisen aiheuttamiin alv-haasteisiin.

Jäsenvaltiot menettivät alv-tuloja 93 miljardia euroa vuonna 2020 tänään julkaistujen viimeisimpien alv-vajetta koskevien lukujen mukaan. Varovaisten arvioiden mukaan neljännes menetetyistä tuloista johtuu suoraan EU:n sisäisessä kaupassa tehdyistä alv-petoksista. Nämä menetykset ovat selvästi haitallisia koko julkiselle taloudelle aikana, jolloin EU-maat mukauttavat budjettejaan vastatakseen viimeaikaisten energian hintapiikkien ja Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aiheuttamiin sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. Lisäksi EU:n alv-järjestelyt voivat olla edelleen työläitä erityisesti pk-yrityksille, mutta myös muille yrityksille, jotka toimivat tai pyrkivät laajentamaan toimintaansa rajojen yli.

Tänään ehdotetuilla keskeisillä toimilla autetaan EU-maita keräämään vuosittain jopa 18 miljardia euroa enemmän alv-tuloja, ja samalla autetaan yrityksiä, myös pk-yrityksiä, kasvamaan:

  • Rajojen yli toimivien EU:n yritysten siirtyminen sähköiseen laskutukseen perustuvaan reaaliaikaiseen digitaaliseen alv-raportointiin

Uudessa järjestelmässä otetaan käyttöön sähköiseen laskutukseen perustuva reaaliaikainen digitaalinen alv-raportointi, joka antaa EU-maille arvokasta tietoa, jota ne tarvitsevat tehostaakseen alv-petosten, erityisesti karusellipetosten, torjuntaa. Siirtyminen sähköiseen laskutukseen auttaa vähentämään alv-petoksia jopa 11 miljardilla eurolla vuodessa ja EU:n talouden toimijoiden hallinnollisia ja säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia yli 4,1 miljardilla eurolla vuodessa seuraavien kymmenen vuoden aikana. Sillä varmistetaan myös, että nykyiset kansalliset järjestelmät lähentyvät toisiaan kaikkialla EU:ssa, ja sillä tasoitetaan tietä niille EU-maille, jotka haluavat perustaa kansallisia digitaalisia raportointijärjestelmiä kotimaankauppaa varten tulevina vuosina.

  • Henkilökuljetus- ja lyhytaikaismajoitusalustojen alv-sääntöjen päivittäminen

Uusien sääntöjen mukaan henkilökuljetus- ja lyhytaikaismajoitusalan alustatalouden toimijat ovat vastuussa arvonlisäveron veloittamisesta ja tilittämisestä veroviranomaisille, kun taas palveluntarjoajilla tätä velvollisuutta ei ole, esimerkiksi siksi, että ne ovat pieniä yrityksiä tai yksittäisiä palveluntarjoajia. Näin varmistetaan yhdessä sääntöjen muiden selvennysten kanssa yhdenmukainen lähestymistapa kaikissa EU-maissa ja luodaan tasapuolisemmat toimintaedellytykset verkossa toimivien ja perinteisten henkilökuljetus- ja lyhytaikaismajoituspalvelujen välillä. Uusilla säännöillä myös helpotetaan pk-yritysten toimintaa, sillä niiden olisi muutoin otettava selvää niiden kaikkien EU-maiden alv-säännöistä, joissa ne harjoittavat liiketoimintaa, ja noudatettava kyseisiä sääntöjä.

  • Yhteisen alv-rekisteröinnin käyttöönotto koko EU:ssa

Tänään annettu ehdotus perustuu jo olemassa olevaan, verkkokauppoihin sovellettavaan arvonlisäveron erityisjärjestelmään. Ehdotuksella annettaisiin yrityksille, jotka harjoittavat myyntiä toisessa EU-maassa sijaitseville kuluttajille, mahdollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi yhdellä kertaa koko EU:ssa ja täyttää alv-velvoitteensa kaikille EU-maille yhteisessä verkkoportaalissa yhdellä kielellä. Arvioiden mukaan yritykset, erityisesti pk-yritykset, voisivat säästää noin 8,7 miljardia euroa rekisteröinti- ja hallintokustannuksissa kymmenen vuoden aikana. Muita toimenpiteitä arvonlisäveron kantamisen parantamiseksi ovat muun muassa tuontia koskevan arvonlisäveron erityisjärjestelmän tekeminen pakolliseksi tietyille alustoille, mikä helpottaisi myyntiä kuluttajille EU:ssa.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_7514

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
8. joulukuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto