Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote6. syyskuuta 2023Suomen-edustusto

Tavoitteena sosiaaliturvan yhteensovittamisen digitalisointi: Komissiolta ehdotus, jolla helpotetaan eurooppalaisten asumista, työskentelyä ja matkustamista ulkomailla

Tavoitteena sosiaaliturvan yhteensovittamisen digitalisointi: Komissio ehdottaa toimia, joilla helpotetaan eurooppalaisten asumista, työskentelyä ja matkustamista ulkomailla

Komissio on tänään esittänyt konkreettisia toimia, joilla jatketaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen digitalisointia Euroopassa. Komission asiasta antamassa tiedonannossa kuvataan toimia, joilla nopeutetaan ja yksinkertaistetaan sosiaaliturvapalvelujen saatavuutta rajojen yli hyödyntämällä digitaalisia välineitä täysimittaisesti. Tämä vähentää kansalaisten ja yritysten hallinnollista rasitetta.

Komission tämänpäiväisessä tiedonannossa esitetyt toimet parantavat tiedonvaihtoa kansallisten sosiaaliturvalaitosten välillä ja vauhdittavat kyseeseen tulevien etuuksien tunnustamista ja myöntämistä rajojen yli. Näin helpotetaan eurooppalaisten asumista, työskentelyä ja matkustamista ulkomailla, yritysten liiketoimintaa muissa EU-maissa sekä kansallisten hallintoelinten työtä sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi rajojen yli.

Komission tiedonannossa tarkastellaan tähän mennessä saavutettua edistystä sosiaaliturvan yhteensovittamisen digitalisoinnissa, esitetään tällä osa-alueella käynnissä olevia aloitteita ja ehdotetaan tulevia toimia, joiden ansiosta voidaan hyödyntää täysimääräisesti digitalisoinnin tarjoamat edut.

Keskeiset toimenpide-ehdotukset

Komissio kehottaa EU-maita

• vauhdittamaan sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän (EESSI) kansallista täytäntöönpanoa,

• toteuttamaan useampia sosiaaliturvan yhteensovittamisen menettelyjä kokonaan sähköisesti,

• osallistumaan täysimääräisesti eurooppalaista sosiaaliturvapassia (ESSPASS) koskeviin pilottitoimiin, joissa tarkastellaan keinoja yksinkertaistaa kansalaisten sosiaaliturvaoikeuksien myöntämistä ja tarkistamista rajojen yli, ja

• työskentelemään EU:n digitaalisen identiteetin (EUDI) lompakkojen käyttöön ottamiseksi.

Komissio tukee EU-maita näiden toimien toteutuksessa tarjoamalla teknistä apua muun muassa teknisen tuen välineen kautta ja asettamalla saataville EU-rahoitusta esimerkiksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman, InvestEU-ohjelman, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahasto plussan kautta.

Myös Euroopan työviranomainen toimii aktiivisesti ja kerää esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja edistää säännöllistä yhteydenpitoa kansallisten viranomaisten kesken.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4263    

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
6. syyskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto