Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote16. marraskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Rikkomispäätökset: Komissiolta Suomelle muistutuksia puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa

Nuija

Euroopan komissio on julkaissut rikkomusmenettelyjä koskevan marraskuun koosteen, joka sisältää komission oikeudelliset toimenpiteet niitä EU:n jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Komissio kehottaa Suomea ja kuutta muuta jäsenvaltiota saattamaan lapsia koskevia menettelytakeita rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevat EU:n säännöt kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Komissio on tänään päättänyt aloittaa rikkomusmenettelyn lähettämällä virallisen ilmoituksen Suomelle, Belgialle, Ranskalle ja Latvialle sekä täydentävät viralliset ilmoitukset Tšekille, Kreikalle ja Kroatialle, koska ne eivät ole saattaneet rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevaa direktiiviä (direktiivi (EU) 2016/800) kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Direktiivi (EU) 2016/800 kuuluu EU:n kokonaisvaltaiseen strategiaan, jolla taataan yhteiset vähimmäisvaatimukset sen varmistamiseksi, että epäillyillä ja syytetyillä on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kaikkialla EU:ssa. Siinä vahvistetaan lasten keskeiset oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä, kuten oikeus henkilökohtaiseen arviointiin, oikeus tietynlaiseen kohteluun vapaudenmenetyksen yhteydessä ja oikeus saada vanhempainvastuunkantaja mukaan tuomioistuinkäsittelyihin.

Komissio katsoo, että Suomi ei ole saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä seuraavien näkökohtien osalta: keskeisten käsitteiden määritelmät, tiedonsaantioikeus, oikeus henkilökohtaiseen arviointiin ja oikeus lääkärintarkastukseen.

Tämän vuoksi komissio on päättänyt lähettää Suomelle virallisen ilmoituksen. Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet komission toteamien puutteiden korjaamiseksi. Jos se ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä, komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_23_5380

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
16. marraskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto