Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli1. heinäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Pohjois-Savossa kipinöi: yrityksistä, kaupungeista ja oppilaitoksista muodostuva energiaklusteri tukee siirtymää vähähiilisyyteen

Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Varkauden kaupungin sekä nyt jo lähes 20 yrityksestä ja toimijasta koostuva Pohjois-Savon energiaklusteri sai lähtölaukauksen maaliskuussa, kun Pohjois-Savon liitto päätti myöntää Euroopan...

Pohjois-Savon energiaklusterin pohjalla toimii alueen ainutlaatuinen yhdistelmä pieniä ja paikallisia sekä suuria ja kansainvälisiä energia-alan yrityksiä. Klusteriksi yritysrypäs muodostuu, kun siihen lisätään paikallista teollisuutta tukevat kaupungit ja kunnat sekä tutkimus- ja koulutuslaitokset, jotka uuden tekniikan kehittämisen ja tutkimuksen ohella kouluttavat asiantuntijoita yritysten palvelukseen.

Energiaklusteri koostuu niin itävaltalaisen Andritzin ja japanilaisen Sumitomo SHI FW:n kaltaisista globaaleista toimijoista kuin myös paikallisistakin energiantuottajista, startupeista ja pienyrityksistä. Klusteri on erikoistunut erityisesti höyrykattiloiden – jotka ovat välttämättömiä esimerkiksi sähköntuotannon kannalta – ja voimalaitosten sekä niihin tarvittavan tekniikan kehittämiseen. Klusteri toivottaa myös uudet yritykset tervetulleiksi sen toimintaan.

Pohjois-Savon oppilaitoksilla on puolestaan suuri rooli energiatekniikan osaamisen vahvistamisessa alueella. Kaikkiaan 6 000 opiskelijan Savonia-ammattikorkeakoululla on Varkaudessa noin 300 energiatekniikan opiskelijaa, ja toimipiste on myös merkittävä energiatekniikan tutkimuksen keskus. Itä-Suomen yliopisto on puolestaan tiiviisti mukana sen johtaman akkuteknologian kehityshankkeen kautta.

Ympäristöystävällisiä voimalaitoskattiloita ja eurooppalaista yhteistyötä

Klusteri muodostuu johtoryhmästä ja ohjausryhmästä, joissa ovat edustettuina klusterin suurimmat toimijat, sekä projektiryhmistä, jotka johtavat klusterin sisäisiä tuotekehitystiimejä. Klusterin tarkempaa toimintamallia työstetään parhaillaan. Klusterin avulla yritykset voivat jakaa osaamistaan ja yhdistää asiantuntijuuttaan alan eri osa-alueilta aiempaa vaivattomammin.

”Kun löydetään ajatus siitä, mitä eri toimijat haluaisivat tehdä yhdessä, niin perustetaan tuotekehitystiimi. Tiimi kartoittaa, mitä eri tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön liittyviä tarpeita yrityksillä on, mitä palveluja on jo olemassa, ja kehittää kokonaan uusia ideoita tarpeisiin vastaamiseksi”, kertoo Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusvastuupäällikkö Markku Huhtinen, joka vetää aloitusvaiheessa klusterin toimintaa.

Energiaklusteri perustettiin keskellä niin kutsuttua energiamurrosta. Energiamurrokseksi kutsutaan kokonaisvaltaista energiantuotannon ja kulutuksen muutosta, jossa sähköntuotanto perustuu yhä enemmän uusiutuviin energiamuotoihin. Höyrykattilan valmistajien kohdalla murroksen myötä esimerkiksi kivihiilikäyttöisiä kattiloita ei enää juuri tarvita. Kehityskulku on siten vahvistanut tarvetta kehittää uusia ja vähähiilisyyteen perustuvia teknologioita.

Näihin haasteisiin klusteri pyrkii vastaamaan. Pohjois-Savossa onkin meneillään jo nyt useita kehityshankkeita, joilla pyritään pienentämään energiantuotannon hiilijalanjälkeä. Klusterin toimijat pyrkivät kartoittamaan ja tutkimaan erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita hiilen sijasta, kuten esimerkiksi biopolttoainetta tai jätteitä. Lisäksi klusterissa tutkitaan tapoja käsitellä tuhkaa niin, että arvokkaat metallit saadaan noukittua talteen. Tällöin metallit voitaisiin kierrättää ja käyttää esimerkiksi akkujen valmistukseen. Puhdistetulle tuhkalle pyritään niin ikään kehittämään uusia käyttötapoja.

”Laadimme suunnitelmia ja tiekarttoja, joilla näitä ideoita voidaan viedä eteenpäin”, Huhtinen toteaa.

Klusterin yhtenä kärkitavoitteena on luoda yhteyksiä eurooppalaisten klustereiden kanssa. Pohjois-Savon energiaklusteri suunnitteleekin hakevansa mukaan yhdeksi EU:n hallinnoiman European Cluster Collaboration Platform -alustan jäseneksi. Alustan jäsenenä klusteri pystyy luomaan yhteyksiä Euroopan muiden klustereiden kanssa – ja nostamaan Pohjois-Savon energiaklusteria paremmin maailmankartalle.

”Alustan kautta pääsee osallistumaan kansainvälisiin työryhmiin ja hankkeisiin”, Huhtinen kuvaa.

Klusterin taival on vielä alussa

Klusterilla on alkutaipaleellakin jo monta rautaa tulessa. Cluster Platform -hakemuksen laatimisen ohella klusterin tavoitteena on käyttää nykyinen, Pohjois-Savon liiton myöntämä rahoitus ryhmän toiminnan kehittämiseen ja strategian laatimiseen. Klusteri pyrkii myös hankkimaan koelaitteita, joilla voidaan testata uusia teknologioita. Vuoden 2021 loppuun mennessä energiaklusterin toiminta pyritään järjestämään jäsenmaksuperiaatteella, ja pyrkimys olisi palkata myös pysyvää henkilökuntaa hoitamaan klusterin työn koordinointia.

Haussa olevia Euroopan aluekehitysrahastohankkeita voi tarkastella Työ- ja elinkeinoministeriön Rakennerahastot.fi verkkosivuilla.

Tiedot

Julkaisupäivä
1. heinäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto