Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote5. heinäkuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Oikeusvaltiokertomus 2023: Suomi edistynyt merkittävästi uuden kansallisen korruptionvastaisen strategian täytäntöönpanossa

Oikeusvaltiokertomus 2023: Suosituksista noin kahdessa kolmasosassa edistytty – lisätoimia tarvitaan

Komissio on tänään julkaissut neljännen vuotuisen oikeusvaltiokertomuksensa, jossa kartoitetaan kunkin EU-maan oikeusvaltiotilannetta.

Vaikka joissakin EU-maissa on edelleen oikeusvaltioon liittyviä ongelmia, oikeusvaltiokertomuksesta on tullut keskeinen muutoksen ja myönteisten uudistusten edistäjä. Itse asiassa 65 prosenttia viime vuoden suosituksista on toteutettu kokonaan tai osittain. Tämä osoittaa, että jäsenmaissa on käynnissä merkittäviä toimia viimevuotisten suositusten noudattamiseksi.

Kun otetaan huomioon, että oikeusvaltiokehyksen parantamiseen tähtäävät uudistukset vievät aikaa, tämä kertoo kehityksen olleen merkittävää vuoden aikana. Joissakin jäsenmaissa on kuitenkin edelleen järjestelmätason ongelmia.

Oikeusvaltiopakettiin sisältyy tiedonanto, jossa tarkastellaan tilannetta koko EU:ssa ja 27 maakohtaista lukua, joissa luodaan katsaus merkittävään kehitykseen kussakin EU-maassa heinäkuun 2022 jälkeen. Kertomukseen sisältyy myös viimevuotisten suositusten arviointi, ja siinä annetaan jälleen jäsenmaille suosituksia.

Kertomus kattaa seuraavat neljä osa-aluetta: kansalliset oikeuslaitokset, korruptiontorjunnan kehykset, tiedotusvälineiden moniarvoisuus sekä muut hallitusjärjestelmän osien keskinäiseen valvontaan liittyvät institutionaaliset kysymykset.

Oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 2022 suositusten osalta Suomi on

• noudattanut kaikilta osin suositusta jatkaa Tuomioistuinviraston aloitteiden kehittämistä tuomioistuinten työn tukemiseksi

• edistynyt jonkin verran suosituksessa jatkaa korruptiontorjuntaa koskevien rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamista erityisesti antamalla vaikutusvallan kauppaamista koskevaa lainsäädäntöä

• edistynyt merkittävästi suosituksessa jatkaa toimia uuden kansallisen korruptionvastaisen strategian ja vuosien 2021–2023 toimenpideohjelman täytäntöönpanemiseksi muun muassa aloittamalla kaikkien suunniteltujen toimenpiteiden täytäntöönpanon

• edistynyt jonkin verran suosituksessa jatkaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain uudistamista, jotta voidaan varmistaa asiakirjojen tosiasiallinen ja laajempi saatavuus ottaen huomioon virallisten asiakirjojen julkisuutta koskevat eurooppalaiset vaatimukset.

Vuoden 2023 suositukset Suomelle: Oikeusvaltiokertomus 2023 – Suositukset

Seuraavat vaiheet

Komissio kehottaa nyt Euroopan parlamenttia ja neuvostoa jatkamaan yleisiä ja maakohtaisia keskusteluja kertomuksen pohjalta käyttäen myös suosituksia lähtökohtana tarkastellessaan konkreettista noudattamista.

Komissio kehottaa myös kansallisia parlamentteja, kansalaisyhteiskuntaa ja muita keskeisiä sidosryhmiä ja toimijoita jatkamaan vuoropuhelua oikeusvaltioperiaatteesta jäsenmaissa, kuten myös EU:n tasolla, ja lisäämään kansalaisten osallistumista. Komissio kehottaa jäsenmaita tarttumaan kertomuksessa määritettyihin haasteisiin, ja se on valmis auttamaan niitä suositusten toimeenpanon jatkamisessa.

Lisätietoa:

Vuoden 2023 oikeusvaltiokertomus

Oikeusvaltiokertomus 2023 – Kysymyksiä ja vastauksia

Oikeusvaltiokertomus 2023 – Oikeusvaltiotilanne Euroopan unionissa

Oikeusvaltiokertomus 2023 – Suositukset

Oikeusvaltiokertomus 2023 – Maakohtaiset luvut

Oikeusvaltiokertomus 2023 – Maakohtaisten lukujen ja suositusten tiivistelmät

Oikeusvaltiokertomus 2023 – Menetelmät

Vuotuinen EU:n oikeusvaltiotarkastelu – Tietokooste

EU:n oikeusvaltiovälineistö – Tietokooste

Korruptiota koskeva eurobarometri, jossa kartoitetaan kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia

Eurobarometri yritysten suhtautumisesta korruptioon EU:ssa

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_3631               

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

 

Median yhteyshenkilöt:

 

Christian WIGAND

Puhelin +32 2 296 22 53

Sähköposti christian [dot] wigandatec [dot] europa [dot] eu (christian[dot]wigand[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

Marajke SLOMKA

Puhelin +32 2 298 26 13

Sähköposti marajke [dot] slomkaatec [dot] europa [dot] eu (marajke[dot]slomka[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedot

Julkaisupäivä
5. heinäkuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto