Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote14. maaliskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

​​​​​​​Muuttoliikkeen hallinta: Uudet aloitteet Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden vahvistamiseksi ja palauttamisten nopeuttamiseksi

Muuttoliikkeen hallinta

Komissio antoi tänään tiedonannon, jossa esitetään Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden strategiakehys viideksi vuodeksi, ja suosituksen jäsenvaltioille palauttamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta ja palauttamisten nopeuttamisesta.

Eurooppa-neuvosto toisti 9. helmikuuta 2023 pitämässään ylimääräisessä kokouksessa, että on tärkeää varmistaa EU:n maa- ja meriulkorajojen tehokas valvonta osana muuttoliikettä koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tilannetta on tarkoitus arvioida Eurooppa-neuvoston seuraavassa kokouksessa. Komissio käynnistää näillä aloitteilla osan niistä keskeisistä toimista, jotka mainitaan Eurooppa-neuvoston 9. helmikuuta hyväksymissä päätelmissä.

Toimiva Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus

Komissio esittelee tällä tiedonannolla ensimmäisen Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin, joka kattaa seuraavat viisi vuotta. Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden keskeiset painopisteet koostuvat 15 olennaisesta osa-alueesta, joita ovat muun muassa seuraavat:

  • Rajavalvonta, jota tuetaan laaja-alaisella tietoteknisellä ja virastojen välisellä yhteistyöllä
  • Etsintä- ja pelastustoiminta
  • EU:n yhteinen palauttamisjärjestelmä
  • Yhteistyö kolmansien maiden kanssa
  • Perusoikeuksien kunnioittaminen kaikilta osin.

Palauttamispäätösten vastavuoroista tunnustamista koskevan yhteistyön lujittaminen ja palauttamisten nopeuttaminen

Tehokas EU:n palauttamisjärjestelmä on keskeinen osa hyvin toimivaa muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmää ja uudessa muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksessa hahmoteltua kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Sillä voi olla pelotevaikutus, joka torjuu vaarallista ja laitonta muuttoliikettä. Lisäksi se auttaa ehkäisemään muuttajien hyväksikäyttöä hajottamalla rikollisten salakuljetusverkostojen liiketoimintamallin ja edistämällä turvallisia laillisia muuttoväyliä.

Komission tänään hyväksymässä suosituksessa annetaan ohjeita palauttamispäätösten vastavuoroisen tunnustamisen täytäntöönpanosta ja suljetaan näin palauttamissäännöstössä oleva porsaanreikä. Lisäksi sillä päivitetään komission vuonna 2017 antamia palauttamista koskevia ohjeita ja tuetaan jäsenvaltioita palauttamisten helpottamisessa ja nopeuttamisessa. Suositus koostuu palauttamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta, palauttamisten tehostamisesta sekä vapaaehtoisen paluun kannustimista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_1629

    

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
14. maaliskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto