Skip to main content
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote22. maaliskuuta 2023Suomen-edustusto

Kuluttajansuoja: Yhteiset kriteerit viherpesua ja harhaanjohtavia ympäristöväittämiä vastaan

Greenwashing

Komissio ehdottaa tänään yhteisiä kriteerejä viherpesua ja harhaanjohtavia ympäristöväittämiä vastaan. Tarkoituksena on selkeyttää tilannetta kuluttajien kannalta ja antaa parempi varmuus siitä, että kun jotakin myydään ympäristöystävällisenä, se tosiasiallisesti on ympäristöystävällistä. Lisäksi ehdotuksella halutaan antaa kuluttajille parempilaatuista tietoa ympäristövalinnoista.

Komission tämänpäiväisestä ehdotuksesta hyötyvät myös yritykset, jotka todella pyrkivät parantamaan tuotteidensa ympäristökestävyyttä. Kuluttajat tunnistavat ja valitsevat näiden yritysten tuotteet helpommin, niiden myynti lisääntyy ja epäreilu kilpailu vähenee. Tällä tavoin ehdotus auttaa luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset tuotteiden ympäristötehokkuutta koskevien tietojen osalta.

Komission tutkimuksessa vuodelta 2020 tuotiin esiin, että 53,3 prosenttia tarkastelluista EU:n ympäristöväitteistä oli epämääräisiä, harhaanjohtavia tai perusteettomia ja 40 prosentista ei esitetty näyttöä. Yhteisten sääntöjen puuttuminen vapaaehtoisia ympäristöväittämiä antavilta yrityksiltä johtaa viherpesuun ja luo epätasapuoliset toimintaedellytykset EU:n markkinoille, mikä haittaa aidosti kestäviä yrityksiä.

Luotettavaa, vertailukelpoista ja todennettavissa olevaa tietoa kuluttajille

Nyt ehdotetaan, että kun yritykset esittävät tuotteistaan tai palveluistaan ”vihreän väittämän”, niiden on noudatettava vähimmäisvaatimuksia siitä, miten väittämät perustellaan ja miten ne esitetään.

Ehdotus koskee nimenomaisia väittämiä, kuten: ”kierrätetyistä muovipulloista valmistettu T-paita” tai ”hiilidioksidikompensoitu toimitus”. Ehdotus kattaa kaikki vapaaehtoiset väittämät tuotteen tai yrityksen ympäristövaikutuksista, -näkökohdista tai -tehokkuudesta. Sen ulkopuolelle jäävät kuitenkin väittämät, joita jo säännellään EU:n lainsäädännöllä, kuten EU-ympäristömerkki ja luomutunnus.

Ennen kuin yritykset esittävät kuluttajille sääntöjen kattamia ”vihreitä väittämiä”, tällaiset väitteet on todennettava riippumattomasti ja todistettava tieteellisellä näytöllä. Osana tieteellistä analyysiä yritykset yksilöivät tuotteensa kannalta todella merkitykselliset ympäristövaikutukset sekä mahdolliset kompromissit, jotta asiasta saadaan kattava ja tarkka käsitys.

Useilla säännöillä varmistetaan, että väittämät esitetään selkeästi. Ehdotuksella säännellään myös ympäristömerkkejä. Tällä hetkellä on olemassa ainakin 230 erilaista merkkiä, ja on näyttöä siitä, että tämä aiheuttaa sekaannusta ja epäluottamusta kuluttajien keskuudessa. Jotta voidaan hillitä tällaisten merkkien yleistymistä, uudet julkiset merkkijärjestelmät sallitaan vain, jos ne laaditaan EU:n tasolla. Uusien yksityisten järjestelmien edellytyksenä on nykyisiä järjestelmiä korkeammat ympäristötavoitteet, ja ne on hyväksytettävä ennakkoon.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_1692   

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo.ulvila@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
22. maaliskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto