Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote7. syyskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Kriittinen infrastruktuuri: Komissio ehdottaa suunnitelmaa, jolla tehostetaan reagointia rajat ylittävissä häiriötilanteissa

EU-lippu

Komissio ehdottaa neuvoston suositusta kriittistä infrastruktuuria koskevaksi suunnitelmaksi. Sillä tehostetaan EU:n toiminnan koordinointia tilanteissa, joissa sen kriittistä infrastruktuuria yritetään häiritä.

Kriittisen infrastruktuurin geopoliittinen toimintaympäristö on erittäin epävakaa. Sille on muitakin selityksiä kuin Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota, lisääntyneet hybridi-iskut ja Nord Stream -kaasuputkien sabotointi. Ihmiset, yritykset ja viranomaiset EU:ssa ovat riippuvaisia kriittisestä infrastruktuurista, koska sen välityksellä tarjotaan keskeisiä palveluja. Tällaiset palvelut ovat olennaisia yhteiskunnan välttämättömien toimintojen ylläpitämiseksi, mistä syystä niitä on voitava tarjota sisämarkkinoilla ilman esteitä.

EU on toteuttanut toimia parantaakseen kriittisen infrastruktuurin suojaamista, jotta voidaan välttyä keskeisten palvelujen häiriöiltä tai lieventää niiden vaikutuksia. Heti Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin jälkeen komissio ehdotti neuvoston suositusta kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi tehtävän työn nopeuttamisesta. Suosituksessa ehdotetaan kriittistä infrastruktuuria koskevan suunnitelman laatimista, jotta voitaisiin tehostaa toiminnan koordinointia poikkeamiin ja kriiseihin reagoitaessa. Lisäksi maaliskuussa 2023 perustettu kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokykyä käsittelevä EU:n ja Naton työryhmä esitti 29. kesäkuuta lopullisen arviointiraportin, jossa kartoitetaan nykyiset turvallisuushaasteet ja esitetään kohdennettuja suosituksia kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi.

Komission ehdotus perustuu edellä mainittuihin toimiin ja täydentää EU:n olemassa olevia kriisinhallintavälineitä. Se täydentää myös kyberturvallisuutta koskevaa suunnitelmaa ja hybridiuhkien torjuntaa koskevaa EU:n protokollaa.

Kriittistä infrastruktuuria koskevan suunnitelman soveltamisala ja tarkoitus

Kohdennetun, oikeasuhteisen ja tuloksellisen lähestymistavan varmistamiseksi suunnitelmaan on kirjattu toimenpiteitä, joita voidaan soveltaa tilanteissa, joissa EU-maiden kriittisen infrastruktuurin toiminnassa on merkittäviä poikkeamia.

Suunnitelmalla on kolme päätavoitetta. Sillä pyritään

– parantamaan yhteistä tilannetietoisuutta lisäämällä ymmärrystä EU-maiden kriittisessä infrastruktuurissa esiintyvästä merkittävästä poikkeamasta

– varmistamaan koordinoitu julkinen viestintä, jotta voidaan minimoida eroavuudet ja torjua disinformaatiota

– varmistamaan tehokas reagointi vahvistamalla EU-maiden toimia ja lisäämällä yhteistyötä niiden välillä ja asiaankuuluvien EU:n toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa, koska näin voidaan mahdollistaa keskeisten palvelujen nopea palauttaminen.

Suunnitelmaa voidaan soveltaa, kun

1) poikkeamalla on merkittävä haitallinen vaikutus vähintään kuuteen EU-maahan tai kuudessa EU-maassa

2) poikkeamalla on merkittävä haitallinen vaikutus vähintään kahdessa EU-maassa ja EU-tason toiminnan nopea koordinointi on tarpeen, koska poikkeamalla on laaja-alainen ja huomattava vaikutus, jolla on teknistä tai poliittista merkitystä.

Suunnitelmassa esitetään useita toimia, joita voidaan toteuttaa EU:n tasolla. Sellaisia ovat esimerkiksi vaikutusten kohteena olevien EU-maiden tukeminen tietojenvaihdon avulla, asiantuntijakokousten järjestäminen, tilannetietoisuusraporttien laatiminen sekä yleisöviestinnän ja toiminnan koordinointi. Koordinoituun toimintaan voi kuulua myös muiden EU-maiden tai asiaankuuluvien EU:n toimielinten, elinten ja virastojen antama tekninen tuki, EU:n kriisikoordinointimekanismien aktivointi ja muiden EU:n välineiden käyttö.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4350   

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
7. syyskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto