Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote18. lokakuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komission vuoden 2023 työohjelma: Vakaalla kurssilla haasteista huolimatta

Komission työohjelma 2023

Komissio hyväksyi tänään vuoden 2023 työohjelmansa. Siinä vahvistetaan kunnianhimoinen toimintasuunnitelma, jonka avulla voidaan vastata eurooppalaisten arkeen vaikuttaviin kriiseihin. Suunnitelmalla myös vauhditetaan meneillään olevaa vihreää ja digitaalista siirtymää ja parannetaan Euroopan unionin häiriönsietokykyä.

Komission työohjelmaan sisältyvillä toimilla pyritään tukemaan ihmisiä ja yrityksiä alentamalla energian hintoja ja varmistamalla teollisuuden kilpailukyky. Lisäksi pyrkimyksenä on varmistaa elintarviketurvan kannalta elintärkeät toimitukset ja vahvistaa sosiaalista markkinataloutta.

Vuoden 2023 työohjelmaan sisältyy 43 uutta politiikka-aloitetta, jotka liittyvät puheenjohtaja Ursula von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa esitettyihin kuuteen kunnianhimoiseen tavoitteeseen. Ne ovat jatkotoimia hänen unionin tilaa vuonna 2022 käsitelleelle puheelleen ja siihen liittyvälle aiekirjeelle.

Monet työohjelman keskeisistä aloitteista ovat myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin jatkotoimia. Komission päätöksentekoon aiotaan muun muassa sisällyttää uudenlaiset kansalaispaneelit tietyillä keskeisillä aloilla. Ensimmäiset kansalaispaneelit käsittelevät ruokahävikkiä, oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja virtuaalimaailmoja.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa, että viime vuonna EU on joutunut kriisien ristipaineeseen. ”Kaiken taustalla on Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan. Aiomme vuonna 2023 toteuttaa kansalaisten hyväksi tavoitteellisia toimia, joilla puututaan korkeisiin energiahintoihin. Tavoitteena on keventää perheiden ja yritysten taakkaa koko Euroopassa ja samalla nopeuttaa vihreää siirtymää. Puolustamme demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta niin kotikentällä kuin muuallakin maailmassa.”

Komissio aloittaa parlamentin ja neuvoston kanssa keskustelut laatiakseen luettelon lainsäädännön yhteisistä painopisteistä, joiden suhteen lainsäätäjät sopivat toteuttavansa toimenpiteitä nopeasti. Komissio tukee edelleen EU-maita ja tekee niiden kanssa yhteistyötä varmistaakseen, että uudet ja voimassa olevat EU:n toimintalinjat ja lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Se ei epäröi valvoa EU:n lainsäädännön noudattamista tarvittaessa rikkomusmenettelyjen avulla.

Työohjelma ja lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_6224    

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedot

Julkaisupäivä
18. lokakuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto