Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké18 oktober 2022Representationen i Finland

Kommissionens arbetsprogram för 2023 – de mest akuta utmaningarna och långsiktigt arbete

Komission työohjelma 2023

EU-kommissionen antar i dag sitt arbetsprogram för 2023. I programmet fastställs en kraftfull strategi för att svara på de rådande kriser som påverkar EU-invånarnas vardag. Samtidigt innehåller det viktiga åtgärder för den gröna och den digitala omställningen – allt för att göra EU mer motståndskraftigt.

Målet med åtgärderna i kommissionens arbetsprogram är att stödja människor och företag. Detta ska uppnås bland annat genom att sänka energipriserna, säkra kritiska varor för vår industriella konkurrenskraft och livsmedelsförsörjning, och genom att stärka vår sociala marknadsekonomi.

Arbetsprogrammet för 2023 innehåller 43 nya politiska initiativ inom alla de sex övergripande ambitionerna i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer och bygger på hennes tal om tillståndet i unionen 2022 och avsiktsförklaring.

Många av de viktigaste initiativen i arbetsprogrammet är en uppföljning av resultaten från konferensen om Europas framtid. Dessutom kommer en ny generation medborgarpaneler att bli en del av kommissionens beslutsfattande på vissa viktiga områden. De första panelerna kommer att handla om matsvinn, rörlighet i utbildningssyfte och virtuella världar.

– Det senaste året har vi drabbats av kriser som orsakats av Rysslands barbariska invasion av Ukraina, säger kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Under 2023 kommer vi att arbeta för en ambitiös agenda för invånarna genom att åtgärda de höga energipriserna för att minska bördan för familjer och företag runt om i Europa, samtidigt som vi påskyndar den gröna omställningen. Vi kommer att försvara demokratin och rättsstatsprincipen både i och utanför EU.

EU-kommissionen kommer att inleda samtal med Europaparlamentet och rådet för att upprätta en förteckning över gemensamma lagstiftningsprioriteringar som parlamentet och rådet är eniga om att vidta snabba åtgärder för. Kommissionen kommer att fortsätta att stödja och arbeta tillsammans med medlemsländerna för att se till att ny och befintlig EU-politik och EU-lagstiftning genomförs, och kommer inte att tveka att upprätthålla EU-rätten genom överträdelseförfaranden när det behövs.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet, där även hela arbetsprogrammet finns:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_6224     

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Översikt

Publiceringsdatum
18 oktober 2022
Upphovsman
Representationen i Finland