Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote30. marraskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komission mukaan Unkari ei ole edistynyt riittävästi uudistuksissaan ja sen on saavutettava keskeiset välitavoitteet tuen saamiseksi elpymis- ja palautumistukivälineestä

Hammer of Justice

Komissio on tänään esittänyt Unkarille talousarvion ehdollisuusjärjestelmän mukaisen arvioinnin. Komissio katsoo, että jo toteutetuista toimista huolimatta EU:n talousarvioon kohdistuu edelleen riski, koska vielä toteuttamatta olevat korjaavat toimenpiteet ovat luonteeltaan rakenteellisia ja horisontaalisia.

Vaikka Unkari on jo toteuttanut tai toteuttaa parhaillaan useita uudistuksia, se ei ole pannut asianmukaisesti täytäntöön yleisen ehdollisuusmekanismin puitteissa sovittujen 17 korjaavan toimenpiteen keskeisiä osia. Unkari oli sitoutunut panemaan ne täytäntöön viimeistään 19. marraskuuta. Ne liittyvät erityisesti vasta perustetun integriteettiviranomaisen tehokkaaseen toimintaan ja syyttäjälaitoksen päätösten oikeudelliseen valvontaan.

Komissio on todennut, että edellytykset asetuksen soveltamiseksi ovat yhä olemassa ja että tarvitaan lisää keskeisiä toimia, jotta EU:n talousarviovarojen käyttöön Unkarissa edelleen kohdistuvat riskit voidaan poistaa. Näin ollen komissio on päättänyt pitää voimassa 18. syyskuuta esittämänsä alkuperäisen ehdotuksen, jonka mukaan 65 prosenttia (yhteensä 7,5 mrd. euroa) kolmen koheesiopolitiikan toimenpideohjelman sitoumuksista keskeytetään. Lisäksi komissio pitää edelleen voimassa ehdotuksensa, jonka mukaan yleishyödyllisten säätiöiden kanssa ei saa tehdä oikeudellisia sitoumuksia.

Seuraavaksi neuvosto äänestää asiasta 19. joulukuuta mennessä. Jos neuvosto hyväksyy ehdotuksen määräenemmistöllä, maksujen keskeyttäminen tulee voimaan.

Varmistettuaan, että Unkarin elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyy oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja EU:n talousarvion suojaamista koskevia keskeisiä välitavoitteita, komissio on tänään päättänyt hyväksyä kyseisen suunnitelman. Edellytyksenä kuitenkin on, että vaaditut välitavoitteet saavutetaan kaikilta osin ja vaikuttavasti. Unkari on elpymis- ja palautumissuunnitelmassa sitoutunut toteuttamaan 17 korjaavaa toimenpidettä sekä muita oikeusvaltioperiaatteeseen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen liittyviä uudistuksia, jotka muodostavat yhdessä selkeästi määritellyn 27:n keskeisen välitavoitteen kokonaisuuden. Niiden avulla on myös määrä lopettaa rikkomiset, jotka vaarantavat EU:n talousarvion. Näin ollen elpymis- ja palautumistukivälineestä ei suoriteta maksuja ennen kuin Unkari on kaikilta osin ja asianmukaisesti saavuttanut nämä 27 keskeistä välitavoitetta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_7273  

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
30. marraskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto