Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli7. heinäkuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komission kesän 2021 talousennuste: Rajoitusten purku jouduttaa elpymistä

Euroopan talouden ennustetaan elpyvän aiempaa odotettua nopeammin. Talouden toimeliaisuus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ylitti odotukset, ja terveystilanteen paraneminen johti pandemian torjumiseksi asetettujen rajoitusten nopeampaan...

Kesän 2021 talousennusteen mukaan talous kasvaa EU:ssa ja euroalueella tänä vuonna 4,8 prosenttia ja ensi vuonna 4,5 prosenttia. Kevään ennusteeseen verrattuna kasvu on vuonna 2021 huomattavasti nopeampaa sekä koko EU:ssa (+0,6 prosenttiyksikköä) että euroalueella (+0,5 prosenttiyksikköä). Vuonna 2022 kasvu on hieman nopeampaa molemmilla alueilla (+0,1 prosenttiyksikköä).

Suomessa talouden ennustetaan kasvavan muita EU-maita heikommin. Ennusteen mukaan kasvua on tänä vuonna 2,7 prosenttia, eli saman verran kuin kevään talousennusteen mukaan, ja ensi vuonna 2,9 prosenttia (+0,1 prosenttiyksikköä kevään ennusteeseen verrattuna).

Reaalisen BKT:n odotetaan saavuttavan kriisiä edeltäneen tason vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä sekä EU:ssa että euroalueella. Euroalueella tämä tapahtuu vuosineljännes aiemmin, kuin kevään talousennusteessa ennakoitiin.

Kasvun odotetaan vahvistuvan useiden tekijöiden ansiosta. Ensinnäkin talouden toimeliaisuus ensimmäisellä neljänneksellä ylitti odotukset. Toiseksi tehokas strategia viruksen leviämisen estämiseksi ja rokotusten eteneminen johtivat uusien infektioiden ja sairaalahoitojen määrän kääntymiseen laskuun. Tämä puolestaan mahdollisti sen, että EU-maat pystyivät avaamaan taloutensa uudelleen seuraavalla neljänneksellä. Uudelleenavaaminen hyödytti erityisesti palvelualan yrityksiä.

Kuluttajien ja yritysten keskuudessa tehtyjen kyselytutkimusten tulokset sekä liikkuvuusvirroista saadut tiedot viittaavat siihen, että yksityinen kulutus on jo elpymässä voimakkaasti. Lisäksi on näyttöä EU:n sisäisen matkailun vilkastumisesta. Matkailua edistää myös 1. heinäkuuta käyttöön otettu EU:n uusi koronatodistus.

Yksityisen kulutuksen ja investointien odotetaan olevan kasvun tärkeimmät veturit. Niitä tukee taloudellisen toimeliaisuuden myötä kehittyvä työllisyys. Voimakas kasvu EU:n tärkeimmissä kauppakumppanimaissa hyödyttää EU:n tavaravientiä, kun taas palveluvienti kärsinee jäljellä olevista kansainvälisen matkailun rajoituksista.

Elpymis- ja palautumistukivälineen odotetaan myötävaikuttavan kasvuun merkittävästi. Välineen tuottaman kokonaisvarallisuuden odotetaan ennustejaksolla olevan noin 1,2 prosenttia EU:n vuoden 2019 reaalisesta BKT:stä.

Tämän ja ensi vuoden inflaatioennustetta on tarkistettu ylöspäin. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu, kapasiteettirajoitteista johtuvat tuotannon pullonkaulat ja joidenkin tuotantopanosten ja raaka-aineiden puute sekä voimakas kysyntä kotimaassa ja ulkomailla aiheuttavat nousupainetta kuluttajahintoihin tänä vuonna. Vuonna 2022 tämän paineen pitäisi vähitellen helpottaa, kun tuotantorajoitteita poistetaan ja tarjonta ja kysyntä alkavat vastata toisiaan.

Inflaation ennustetaan olevan EU:ssa tänä vuonna keskimäärin 2,2 prosenttia (+0,3 prosenttiyksikköä kevään talousennusteeseen verrattuna) ja ensi vuonna 1,6 prosenttia (+0,1 prosenttiyksikköä). Euroalueella inflaation ennustetaan olevan keskimäärin 1,9 prosenttia vuonna 2021 (+0,2 prosenttiyksikköä) ja 1,4 prosenttia vuonna 2022 (+0,1 prosenttiyksikköä).

Suomessa inflaation odotetaan pysyvän tänä ja ensi vuonna lähes ennallaan. Tänä vuonna se on ennusteen mukaan 1,5 prosenttia (+0,3 prosenttiyksikköä kevään talousennusteeseen verrattuna) ja ensi vuonna 1,6 prosenttia (+0,4 prosenttiyksikköä).

Tämä ennuste perustuu teknisiin oletuksiin vaihtokursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista sellaisina kuin ne olivat 26. kesäkuuta. Kaikkien muiden saatujen tietojen, myös hallitusten toimia koskevien oletusten, osalta ennusteessa on otettu huomioon 28. kesäkuuta käytettävissä olleet tiedot.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_3481

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
7. heinäkuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto