Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote18. lokakuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissiolta lisäehdotuksia energian hintojen nousun torjumiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi

Energy prices

Komissio ehdottaa tänään uutta hätäasetusta, jolla EU:ssa puututaan korkeisiin kaasun hintoihin ja varmistetaan toimitusvarmuus talvella.

Uuden asetuksen pääelementit ovat seuraavat:

  • EU:n kysynnän kokoaminen yhteen ja yhteiset kaasuostot, joiden avulla voidaan neuvotella paremmat hinnat ja vähentää jäsenmaiden keskinäisen hintatarjouskilpailun riskiä maailmanmarkkinoilla, samalla kun varmistetaan toimitusvarmuus kaikkialla EU:ssa;
  • Uuden viitearvon luominen nesteytetyn maakaasun hinnoittelulle maaliskuuhun 2023 mennessä. Lyhyellä aikavälillä ehdotus hintojen korjausmekanismista, jolla vahvistetaan dynaaminen hintaraja TTF-kaasupörssissä tehtäville kaupoille, ja väliaikaiset suitset tai vaihteluväli äärimmäisten hintapiikkien estämiseksi johdannaismarkkinoilla.
  • Toimituspulan yhteydessä sovellettavat jäsenmaiden välistä yhteisvastuuta koskevat oletussäännöt, joilla yhteisvastuuvelvoite ulotetaan koskemaan myös jäsenmaita, joilla on LNG-varastoja mutta ei suoria putkiyhteyksiä, ja ehdotus kaasunjakomekanismin luomisesta alueellisen tai unionin laajuisen kaasupulan koettelemille jäsenmaille.

Nämä uudet toimet yhdessä jo sovittujen, kaasun ja sähkön kysynnän vähentämistä, kaasun varastointia ja energia-alan ylimääräisten voittojen uudelleenjakoa koskevien toimenpiteiden kanssa parantavat Euroopan kaasumarkkinoiden vakautta tänä ja tulevina talvina. Toimenpiteet auttavat myös edelleen lieventämään EU:n kansalaisiin ja teollisuuteen kohdistuvaa hintapainetta, ja samalla ne varmistavat toimitusvarmuuden ja sisämarkkinoiden toiminnan. Komissio jatkaa työtään muilla osa-alueilla. Tähän kuuluvat kriisiajan tilapäisten valtiontukipuitteiden tarkistaminen myöhemmin tässä kuussa ja sellaisten keinojen jatkokehittely, joilla voidaan rajoittaa korkeiden kaasunhintojen vaikutusta sähkönhintoihin.

Lisäksi komissio tekee REPowerEU-suunnitelmaa koskevan tarvearvioinnin nopeuttaakseen siirtymistä puhtaaseen energiaan ja välttääkseen sisämarkkinoiden pirstoutumisen. Tarkoituksena on tehdä ehdotuksia EU:n rahoituskapasiteetin lisäämiseksi REPowerEU-suunnitelman osalta. Komissio ehdottaa myös koheesiopolitiikan rahoituksen kohdennettua ja joustavaa käyttöä, jotta tämänhetkisen energiakriisin vaikutuksia kansalaisiin ja yrityksiin voidaan torjua. Siihen käytettäisiin jopa 10 prosenttia vuosien 2014–2020 kansallisista kokonaismäärärahoista eli lähes 40 miljardia euroa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_6225

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedot

Julkaisupäivä
18. lokakuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto