Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote18. lokakuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissiolta etenemissuunnitelma järjestäytyneen rikollisuuden ja huumekaupan torjumiseksi

Drug-trafficking

Komissio esittää tänään EU:n etenemissuunnitelman, jolla pyritään tehostamaan huumekaupan ja rikollisverkostojen torjuntaa. Suunnitelma vie eteenpäin tähän mennessä esitettyjä lainsäädännöllisiä ja operatiivisia aloitteita.

Komissio esittää tänään EU:n etenemissuunnitelman, jolla pyritään tehostamaan huumekaupan ja rikollisverkostojen torjuntaa. Suunnitelma vie eteenpäin tähän mennessä esitettyjä lainsäädännöllisiä ja operatiivisia aloitteita. Huumausainekauppa on yksi merkittävimmistä EU:hun tällä hetkellä kohdistuvista turvallisuusuhkista. Kokaiinitakavarikot EU:ssa ovat ennätyksellisiä, pelkästään vuoden 2021 aikana 303 tonnia. Rikollisverkostojen toiminta on entistä laaja-alaisempaa, kehittyneempää ja väkivaltaisempaa.

Järjestäytyneen rikollisuuden ja huumekaupan torjunta on yksi Euroopan unionin, sen jäsenmaiden ja sen kansainvälisten kumppaneiden prioriteeteista. Niiden on yhdessä puututtava kohtaamiinsa uhkiin, minkä vuoksi komissio toivoo Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyvän kaikki etenemissuunnitelmassa esitetyt ensisijaiset toimet ja keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteet.  

EU:n kohdennettujen toimien tehostaminen

EU:n viimeaikaiset saavutukset rikollisverkostojen torjunnassa osoittavat, että EU on oikeilla jäljillä reagoinnissaan näihin uusiin uhkiin. Koska rikollinen toiminta on maailmalla jatkuvassa muutoksessa, kaikkia EU:ssa toteutettavia toimia on kuitenkin jatkuvasti mukautettava ja täydennettävä. Etenemissuunnitelmassa esitetään konkreettisia ja kohdennettuja toimia havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Toimia on 17, ja ne voidaan jaotella neljän ryhmään:

  1. uusi eurooppalainen satama-allianssi, jolla parannetaan satamien kykyä estää rikollisten soluttautumista tehostamalla tulliviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden työtä satamissa kaikkialla EU:ssa esimerkiksi huipputason skannausteknologian ja laitteiden avulla
  2. suuren riskin rikollisverkostojen hajottaminen helpottamalla digitaalista ja talousrikostutkintaa, kartoittamalla suurimpia rikollisverkostoja, lisäämällä yhteistyötä erikoistuneiden syyttäjien ja tuomareiden välillä ja hyödyntämällä Schengenin tietojärjestelmän kuulutuksia
  3. toimenpiteet järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi jakamalla parhaita käytäntöjä ja ohjeita jäsenmaiden kesken, jotta voidaan estää näiden ryhmien soluttautuminen yhteiskuntaan ja lailliseen talouteen, estää niitä rekrytoimasta nuoria ja parantaa yleistä turvallisuutta ja kansanterveyttä sekä rajoittaa tehokkaammin huumausaineiden lähtöaineiden saatavuutta
  4. yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa maailmanlaajuisen uhan torjumiseksi muun muassa tehostamalla tietojenvaihtoa, toteuttamalla yhteisiä operaatioita tärkeimmillä huumekaupan reiteillä ja vahvistamalla lainvalvontaa ja oikeudellista yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Komissio sitoutuu panemaan uudet toimet täytäntöön vuosien 2023 ja 2024 aikana tiiviissä yhteistyössä jäsenmaiden sekä EU:n virastojen ja elinten kanssa. Kaikkien toimijoiden olisi jatkettava kaikin keinoin järjestäytynyttä rikollisuutta ja huumausaineita koskevien EU:n strategioiden täytäntöönpanoa.

Seuraavat vaiheet

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden ja kumppaneidensa kanssa etenemissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään varojen takaisinhankintaa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan direktiivin, Prüm-asetuksen tarkistuksen, pankkitilirekisterien yhteenliittämistä koskevat säännöt, ehdotetun rahanpesun torjuntaa koskevan säädöspaketin sekä direktiivin korruption torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin. Ne ovat kaikki olennaisen tärkeitä, jotta EU voi torjua järjestäytynyttä rikollisuutta tuloksekkaasti. Komissio toistaa olevansa sitoutunut tiiviiseen yhteistyöhön lainsäätäjien kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Komissio aikoo myös julkistaa vuoden 2023 loppuun mennessä sisäisen turvallisuuden rahaston puitteissa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan ehdotuspyynnön, jonka määrärahat ovat yhteensä 20 miljoonaa euroa. Euroopan unionin huumeviraston on määrä aloittaa toimintansa kesällä 2024.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4981

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Edustuston päällikkö
Maria Blässar
puh. 040 545 8114
maria [dot] blassaratec [dot] europa [dot] eu (maria[dot]blassar[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Kansalaisviestinnän päällikkö
Kati Laitinen
puh. 050 472 6837
kati [dot] laitinenatec [dot] europa [dot] eu (kati[dot]laitinen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. lokakuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto