Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli11. kesäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio suosittelee matkustusrajoitusten asteittaista poistamista

Komissio on tänään ilmoittanut suosittelevansa sisärajatarkastusten poistamista Schengen-jäsenmaiden ja Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden väliltä 15. kesäkuuta 2020 mennessä. Lisäksi se suosittaa EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä...

Koska tiettyjen EU:n ulkopuolisten kolmansien maiden terveystilanne on edelleen kriittinen, komissio ei tässä vaiheessa ehdota matkustusrajoituksen yleistä poistamista.

Sen sijaan rajoitus olisi komission mukaan poistettava EU-maiden yhdessä valitsemien maiden osalta tiettyjen periaatteiden ja objektiivisten kriteerien perusteella. Näitä ovat muun muassa maan terveystilanne, mahdollisuus toteuttaa viruksen leviämistä estäviä toimenpiteitä matkan aikana sekä vastavuoroisuus.

Niiden maiden osalta, joita koskeva rajoitus on edelleen voimassa, komissio ehdottaa, että sallittuja matkustajaryhmiä laajennettaisiin siten, että niihin kuuluisivat esimerkiksi ulkomailla opiskelevat opiskelijat.

EU-maiden olisi sovittava yhteisestä luettelosta, joka sisältää ne EU:n ulkopuoliset maat, joita koskevat matkustusrajoitukset voidaan poistaa 1. heinäkuuta alkaen. Luetteloa olisi myös tarkistettava säännöllisesti.

Rajoituksia olisi edelleen sovellettava maihin, joiden tilanne on EU:ta huonompi. Komissio ehdottaa yksityiskohtaista tarkistuslistaa, jonka avulla jäsenvaltiot voivat tehdä yhteisen arvioinnin.

Ehdotetun tarkistuslistan mukaisesti komissio suosittelee matkustusrajoitusten poistamista Albanialta, Bosnia ja Hertsegovinalta, Kosovolta, Montenegrolta, Pohjois-Makedonialta ja Serbialta 1. heinäkuuta alkaen, koska niiden epidemiologinen tilanne on samanlainen tai parempi kuin EU:n tilanne.

Voimassa olevien matkustusrajoitusten osalta jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että opiskelua varten matkustaville henkilöille sekä korkeasti koulutetuille EU:n ulkopuolisista maista tuleville työntekijöille myönnetään poikkeus. Tässä otetaan huomioon työn tarpeellisuus taloudellisesta näkökulmasta sekä se voiko työtä lykätä tai tehdä ulkomailla.

EU:n kansalaiset, Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden kansalaiset ja EU:ssa laillisesti oleskelevat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä olisi myös vapautettava matkustusrajoituksesta samalla tavoin kuin tähänkin asti.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1035

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
11. kesäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto